Zasady ochrony prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY MATE PRECISION TOOLING

Firma Mate Precision Tooling szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do chronienia Twojej prywatności online. Co prawda informacje stanowią podstawę dla naszej zdolności do zapewniania doskonałej obsługi klienta, ale naszym najważniejszym aktywem jest zaufanie naszych klientów. I właśnie dlatego zapewnianie bezpieczeństwa informacji naszych klientów jest najważniejszym priorytetem firm Mate Precision Tooling. Informacje otrzymywane od Ciebie są uznawane i traktowane jako poufne informacje biznesowe do wykorzystania jedynie przez firmę Mate Precision Tooling, PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Mate Precision Tooling i sieć sprzedawców Mate Precision Tooling. Przekazujemy te informacje do naszej ORGANIZACJI SPRZEDAŻY, aby zapewnić lepszą odpowiedź na Twoje potrzeby. Ale te informacje nie będą nigdy przekazywane stronom trzecim ani komukolwiek innemu poza SPÓŁKĄ Mate Precision Tooling.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie całego naszego oświadczenia o ochronie prywatności („Szczegóły” poniżej), aby zrozumieć, jak są wykorzystywane informacje i jakie działania podejmujemy, aby chronić Twoje dane osobowe.

SZCZEGÓŁY

Jakie informacje gromadzi firma Mate Precision Tooling?

Firma Mate Precision Tooling nie gromadzi informacji umożliwiających ustalenie tożsamości jakiegokolwiek pojedynczego użytkownika witryny Mate Precision Tooling, o ile ten użytkownik sam świadomie nie poda takich informacji. Możesz zadecydować o niepodawaniu określonych informacji, ale wówczas nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu. Firma Mate Precision Tooling gromadzi następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, funkcja służbowa, adres, kraj, numer telefonu, adres e-mail, wykorzystywane systemy oprogramowania, typy maszyn planowanych do zakupienia, uwagi i pytania. Zawsze masz możliwość niepodawania informacji, o które prosimy. Niektóre z wymaganych pól mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i kraj. Informacje gromadzone w kwestionariuszach/formularza internetowych pomagają nam w poznawaniu naszej bazy klientów oraz ich potrzeb. Dzięki kompilowaniu tych danych możemy się starać poprawiać doświadczenia klientów w kontaktach ze spółką.

W jaki sposób firma Mate Precision Tooling wykorzystuje te informacje?

Firma Mate Precision Tooling wykorzystuje informacje podawane przez odwiedzających naszą witrynę, aby odpowiadać na pytania, spełniać prośby, dostarczać literaturę oraz promować produkty i usługi Mate Precision Tooling. Kontaktując się z nami, zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje lub komentarze mogą być udostępnianie firmie Mate Precision Tooiling, spółkom z nią stowarzyszonym i sprzedawcom; i mogą być wykorzystywane, bez ograniczeń, do przetwarzania zamówień klientów oraz udoskonalania lub promowania naszych produktów i usług.

Komu przekazuje informacje firma Mate Precision Tooling?

Firma Mate Precision Tooling przekazuje informacje swoim dystrybutorom, przedstawicielom handlowym i działom oddziałów spółek. Żadne inne spółki ani strony trzecie nie będą otrzymywać tych informacji. Informacje przekazane przez Ciebie są wykorzystywane wyłącznie do zamierzonego celu określonego w momencie gromadzenia informacji. Możesz otrzymywać aktualizacje o produktach i usługach firmy Mate Precision Tooling pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Możesz zrezygnować z subskrypcji, kontaktując się z firmą Mate Precision Tooling tutaj. Informacje nie są przekazywane innym stronom do celów drugorzędnych bądź niepowiązanych. Aby dodatkowo chronić Twoją prywatność, ograniczono dostęp pracowników do informacji. Możliwość wglądu we wszelkie dostarczone dane mają tylko wybrani pracownicy, którzy bezwzględnie potrzebują tych informacji, aby zapewnić C lepszą obsługę. Podejmujemy działania, aby sprawić, że wszystkie informacje otrzymywane od Ciebie online były możliwie najbardziej zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem. Będziemy zawsze kontrolować poufność informacji naszych klientów.

Jakie typy procedury bezpieczeństwa są wdrożone?

Czasowo przechowujemy informacje klientów w bezpiecznej bazie danych online. Podawane przez Ciebie informacje są następnie pobierane i przechowywane w firmie Mate Precision Tooling.

W jaki sposób użytkownicy mogą poprawiać niedokładności w swoich informacjach?

Można łatwo zmienić dowolne z przekazanych przez siebie informacji, kontaktując się z nami: marketing@mate.com. Można też całkowicie usunąć swoje informacje z bazy danych Mate Precision Tooling, pisząć na adres: marketing@mate.com.

Od czasu do czasu przeglądamy i aktualizujemy naszą politykę prywatności i zastrzegamy sobie prawo do dokonywania tego bez uprzedzenia. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony co najmniej raz na trzydzieści dni, aby przejrzeć nasze aktualnie obowiązujące praktyki, ponieważ są one wiążące dla Ciebie. Wszystkie aktualizacje będą publikowane na tej stronie. Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności można kierować na adres: marketing@mate.com.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana w październiku 2005 roku.