Mate Customer Solution Center


Customer Solution Center

Otwarte w 2009 roku Centrum Rozwiązań dla Klientów firmy Mate jest stworzone specjalnie dla nich. Dowodzi ono naszego zaangażowania w opracowywanie najnowocześniejszych rozwiązań dla naszych klientów i dostarczanie im najlepszych usług. Misja Centrum Rozwiązań dla Klientów jest trojaka:

  • Zapewnianie wartości dodanej klientom, oferując doskonałe usługi, wsparcie i rozwiązania przez edukację, pomoc produktową i konsultacje w zakresie projektowania oprzyrządowania
  • Inspirowanie do innowacji w produktach przez pomaganie firmie Mate w opracowywaniu nowych i udoskonalaniu istniejących produktów standardowych i specjalnych
  • Poszerzanie wiedzy firmy Mate o środowiskach, w których są używane jej produkty

Centrum Rozwiązań dla Klientów, mieszczące się w naszym zakładzie o powierzchni 300 000 stóp kwadratowych, jest wyposażone w najnowsze maszyny PrimaPower, Trumpf i innych producentów. Używając najnowocześniejszych systemów wykrawania i materiałów, możemy opracowywać i rozwijać produkty standardowe i specjalne z linii produktów Mate. Odtwarzając środowisko klienta w dowolny sposób, firma Mate wykorzystuje także Centrum Rozwiązań dla Klientów, aby pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów z fabrykacją.