Polityka w zakresie BHP i ochrony środowiska


Firma Mate Precision Technologies jest zaangażowana w zarządzanie zagadnieniami BHP i ochrony środowiska jako integralnej części naszego biznesu. W szczególności nasza polityka zmierza do zapewnienia zgodności naszych procesów i infrastruktury z zasadami BHP i ochrony środowiska w każdym czasie i we wszystkich miejscach. Będziemy do tego zmierzać przez przestrzeganie następujących zasad:

  • Będziemy przestrzegać wszelkich obowiązujących ustaw i przepisów w zakresie BHP i ochrony środowiska.
  • Będziemy szkolić naszych pracowników w zakresie naszej polityki i procedur dotyczących BHP i ochrony środowiska
  • Będziemy poszukiwać sposobności, wykraczając poza wymogi określone przez przepisy, do ograniczania zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska, a w stosownych przypadkach będziemy ustalać i spełniać nasze własne normy w zakresie BHP i ochrony środowiska.
  • Będziemy stosować systemy i procedury zarządzania, które zapobiegają działaniom i/lub warunkom stwarzającym zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska.
  • Będziemy poszukiwać sposobów na minimalizowanie ryzyka oraz chronienie naszych pracowników i społeczności, w których działamy, przez stosowanie czystej technologii, łącznie z bezpiecznymi technologiami i procedurami operacyjnymi, a także przygotowanie się na nagłe sytuacje.
  • Będziemy robić wszystko, by minimalizować zrzuty do powietrza, ziemi i wody dzięki zastosowaniu czystszych technologii i bezpieczniejszemu używaniu środków chemicznych.
  • Będziemy minimalizować ilość i toksyczność generowanych odpadów oraz zapewniać bezpieczne przetwarzanie i utylizację odpadów.
  • Będziemy zarządzać zasobami, takimi jak woda, energia i powietrze, w sposób przyjazny dla środowiska.
  • Będziemy nieustannie poszukiwać sposobności do coraz lepszego przestrzegania tych zasad oraz poprawiania własnej przyjazności dla środowiska, także dzięki współpracy z naszymi dostawcami i klientami.
  • Będziemy przestrzegać branżowych kodeksów postępowania, takich jak EICC, oraz podobnych kodeksów i praktyk na innych rynkach, a także pamiętać o unikaniu konfliktów przy pozyskiwaniu surowców.