Nacinanie


Nacinaj różne kąty jednym zestawem 3-kierunkowych narzędzi do nacinania narożników. Jest to kolejne zastosowanie dla stacji z automatycznym indeksowaniem. Trzykierunkowe narzędzie do nacinania narożników może przecinać dowolny kąt większy niż najmniejszy punkt przez programowanie pojedynczych lub wielokrotnych uderzeń. 15º to najmniejszy dostępny kąt.

notching

Trzykierunkowe narzędzie do nacinania może zawierać kąty od 150 do 15°. Poniżej pokazano dwa popularne uporządkowania. Całkowicie prowadzone oprzyrządowanie jest zalecane, ponieważ pozytywnie prowadzone działanie zapewnia dobre podparcie stempla w nacięciu, w którym równocześnie nie jest wykorzystywany więcej niż jeden narożnik.

Min. promienie: Aluminium, 1/4T; Stal miękka, 1/2T; Stal nierdzewna, 1T (T=grubość)
W przypadku niewielkich kątów (A) ostra krawędź ściera się znacznie szybciej niż tępe kąty. Zalecamy promień (B) na wszystkich kątach poniżej 45o, aby pomóc w przeciwdziałaniu szybkiemu ścieraniu. W związku z tym, że promień skraca ostrą krawędź, może być konieczne wstępne wykrojenie ostrych nacięć, aby osiągnąć linię wygięcia części. Użyj okrągłego lub wąskiego owalnego otworu o średnicy lub szerokości nie mniejszej niż pojedyncza grubość materiału. Zalecamy owal (C) w większości przypadków, ponieważ zapewnia on zagłębienie w miejscu styku wygięć i tworzy ściślejsze połączenie niż otwór okrągły. Można także zamówić trzykierunkowe narzędzie do nacinania z nosem (D), które pozwala zrealizować taki sam cel jak wstępne wycinanie. Nos może rozcinać na pół kąt lub ciągnąć się z jednej strony (E).

Knotching