Otwory


Zalecana minimalna odległość między otworami, między formami i od krawędzi arkuszy

Jeśli otwory i formy są umieszczone bliżej względem siebie lub krawędzi arkuszy niż podano poniżej, mogą odkształcać siebie nawzajem lub materiał.

  • Minimalnie 2 razy grubość materiału między otworami.
  • Minimalnie 2 razy grubość materiału między otworem i krawędzią arkusza.
  • Minimalnie 3 razy grubość materiału między formą i krawędzią arkusza.
  • Minimalnie 6 razy grubość materiału między formami.

Zalecana penetracja formy wynosi 0,118” (3,00).

holes

Otwory o małych średnicach

Podczas wycinania otworów o małej średnicy lub wąskich należy się upewnić, że narzędzia są prawidłowo ostrzone i konserwowane. Poniższe zalecenia podano jako wytyczne dla wyeliminowania problemów z maszyną lub oprzyrządowaniem. W każdej sytuacji użytkownik musi rozważyć swoje zastosowanie, swoją maszynę i jej oprzyrządowanie przed przekroczeniem tych zaleceń.

Stosunek grubości stempla do materiału

Oprzyrządowanie nieprowadzone

Stosunek stempla materiałowego do materiału
Aluminium 0,75 do 1
Stal miękka 1 do 1
Stal nierdzewna 2 do 1

Oznacza to, że jeśli wykrawanym materiałem jest aluminium o grubości 0,078 (2,0), to rozsądnie jest wykrawać otwór o średnicy 0,059 (1,50) przy użyciu wyżej wymienionych stylów oprzyrządowania. Jeśli wykrawanym materiałem jest stal miękka o grubości 0,078 (2,00), najmniejszy zalecany stempel ma średnicę 0,078 (2,00) (lub szerokości kształtu). Jeśli wykrawanym materiałem jest stal nierdzewna o grubości 0,078 (2,00), najmniejszy zalecany stempel ma średnicę 0,157 (4,00) (lub szerokości kształtu).

Całkowicie prowadzone oprzyrządowanie
(Całkowicie prowadzone oprzyrządowanie MARATHON®, & ULTRA TEC® firmy Mate)

Stosunek stempla materiałowego do materiału
Aluminium 0,5 do 1
Stal miękka 0,75 do 1
Stal nierdzewna 1 do 1

Oznacza to, że jeśli wykrawanym materiałem jest aluminium o grubości 0,078 (2,00), to możliwe jest wykrawanie otworu o średnicy 0,039 (1,0) przy użyciu całkowicie prowadzonego produktu Mate. W przypadku stali miękkiej to narzędzie musiałoby mieć co najmniej 0,059 (1,50), a w przypadku stali nierdzewnej co najmniej 0,078 (2,00) średnicy (lub szerokości kształtu).

Duża średnica

Chociaż oprzyrządowanie jest dostępne dla otworów okrągłych do maksymalnych wymiarów stacji dla największej stacji, takie otwory mogą przekraczać możliwości prasy, szczególnie w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na ścinanie. Wykonanie otworu przy użyciu więcej niż jednego uderzenia może rozwiązać ten problem. Używanie mniejszych narzędzi do przełamywania długich obwodów na dużych narzędziach może zmniejszyć nacisk w tonach o więcej niż połowę, bez konieczności przecinania całego obwodu. W powyższych tabelach wykorzystano kształty okrągłe, podwójne D, promień kwadratowy i promień dwuwypukły. We wszystkich trzech odpad odpada przez matrycę, nie pozostawiając żadnego złomu na stole prasy wykrojnikowej.
Large_DiameterHoles