Konserwacja stempla i matrycy


Kiedy ostrzyć narzędzia

Jeśli detal zaczyna wykazywać zbyt dużą strefę zaokrąglenia, jeśli prasa wydaje się być zbyt hałaśliwa, albo jeśli pracuje ciężej niż zwykle, to prawdopodobnie narzędzie jest tępe.

Firma Mate zaleca ostrzenie narzędzi, kiedy krawędzie zostaną starte do promienia 0,01(0,25). W tym momencie tylko niewielkie ostrzenie „wyretuszuje” krawędź cięcia. Częste retuszowanie przynosi lepsze efekty niż czekanie, aż stempel ulegnie całkowitemu stępieniu. Narzędzia są trwalsze i wykonują czystsze cięcie z mniejszą siłą wykrawania, a Ty uzyskujesz zwiększoną spójność jakości pracy. Maksymalny zakres ostrzenia zależy od grubości wykrawanego materiału, rozmiaru (długości i szerokości) stempla i stacji prasy wykrojnikowej.

DullTools

Jak ostrzyć narzędzia

 1. W celu zaostrzenia stempla należy go równo zacisnąć w bloku V na uchwycie magnetycznym szlifierki powierzchniowej. W jednym „przejściu” należy usuwać tylko od 0,001 do 0,002(0,03 do 0,05). Powtarzać, aż narzędzie będzie ostre, zwykle 0,005-0,010(0,13-0,25)łącznie.
 2. Używać standardowego spoiwa ceramicznego, tarczy z tlenku glinu: Zakres twardości od „D” do „J”; Wielkość ziarna od 46 do 60. Tarcza „ROSE” wykonana specjalnie do szlifowania stali szybkotnącej jest dobrym wyborem, ale nieobowiązkowym.
 3. Oczyszczaj tarczę przy użyciu sztywnego diamentu jedno- lub wielopunktowego:
  • podawanie w dół 0,0002-0,0008 (0,005-0,020)
  • Podawanie poprzeczne szybko 20-30 cali/min (508-762 mm/min)
 4. Stosuj chłodziwo z tak dużą siłą oraz tak blisko narzędzia i tarczy, jak to tylko możliwe. Używaj dobrego uniwersalnego chłodziwa do szlifowania zgodnie ze specyfikacjami producenta.
 5. Podawanie i zasilanie
  • Podawanie w dół (głowica kołowa), 0,001-0,003 (0,03-0,08)
  • Podawanie poprzeczne (zasilanie do środka), 0,005-0,010 (0,13-0,25); do stempli azotkowanych, 0,002-0,007(0,05-0,18)
  • Trawersować (na boki), 100-150 cali/min (2,540-3,810 mm/min)
 6. Po ostrzeniu lekko oczyść ostre krawędzie tnące, aby usunąć wszelkie zadziory po szlifowaniu i pozostawić promień 0,001-0,002 (0,03-0,05). Zmniejsza to ryzyko wyszczerbiania. Nie używać żadnego pilnika.
 7. Rozmagnesować stempel i rozpylić na nim lekki olej, aby zapobiec korozji.

 

Grind_feed_rates (1)

PRĘDKOŚCI PODAWANIA NA PRZEJŚCIE

Podawanie w dół:
0,001-0,003 (0,03-0,08)

Podawanie poprzeczne:
0,010 (0,25)

Trawersowanie:
100-150 cali/min
(2,50-3,80 m/min)

Rozwiązywanie problemów z ostrzeniem

Problem Przyczyna Środek zaradczy
Przebarwienie** i/lub pęknięcia powierzchniowe i/lub rybia łuska”
 • Niewystarczająca ilość chłodziwa
 • Nieprawidłowa tarcza
 • Nieprawidłowe oczyszczenie
 • Zwiększenie lub przekierowanie przepływu
 • Użyć tarczy szlifierskiej o większym ziarnie, w bardziej miękkim gatunku
 • Opuść głowicę kołową 0,0002-0,0004 (0,005-0,010) i ponownie oczyść
 • Przesuwaj podawanie poprzeczne o ok. 50 cali/min (1,25 m/min)
Ostry odgłos cięcia i/lub
niedostateczne wykończenie powierzchni
 • Nadmierne usuwanie materiału
 • Nieprawidłowa tarcza
 • Nieprawidłowe czyszczenie lub zeszklona tarcza
 • Mniej podawania w dół; Mniejsza szybkość podawania poprzecznego
 • Użyć tarczy szlifierskiej o większym ziarnie, w bardziej miękkim gatunku
 • Ponownie oczyścić tarczę, rozbić zeszklenie na powierzchni tarczy

**Czarne przebarwienie wskazuje na uszkodzenie niekoniecznie ograniczone do powierzchni narzędzia. Usunięcie spalonej powierzchni nie wyeliminuje uszkodzenia. Zalecana wymiana narzędzia.

Kiedy stemple zbyt szybko ulegają stępieniu.

Być może luz jest zbyt duży. Powinien on wynosić 20-25% CAŁKOWITEGO luzu (nie na stronę). Przy uderzeniu częściowym (nacinanie, przecinanie, ścinanie) siły boczne mogą odginać wierzchołek stempla i zawężać luz po jednej stronie.  Czasem wierzchołek stempla może się przesuwać wystarczająco daleko, aby ściąć bok matrycy. Skutkuje to szybkim pogorszeniem stanu stempla i matrycy.

Zaostrzone krawędzie narzędzia pozostają ostre dłużej, jeśli krawędzie są oczyszczone

Mikroskopijne nieregularności w przedmiotach obrabianych i narzędziach uderzają o siebie z dużą siłą. Występy i ostre krawędzie ulegają spłaszczeniu i oderwaniu. W przypadku bardzo ostrych krawędzi narzędzia (A) mikroskopijne płatki są odrywane w miarę ścierania się narzędzia. Szorstka powierzchnia po oderwaniu każdego płatka jest podatna na dodatkowe odrywanie się płatków. Z tego względu zalecamy lekkie oczyszczenie krawędzi świeżo zaostrzonych stempli (B) osełką (India Oil Stone STO29807). Spowoduje to usunięcie narożnika, który jest najbardziej podatny na oderwanie. Chociaż promień jest bardzo mały, to wzmacnia on krawędź narzędzia przez rozmieszczenie naprężeń, które powodują odrywanie się płatków.
Przy promieniu wynoszącym zaledwie 0,001-0,002(0,03-0,05) narzędzie może być uważane za bardzo ostre i ma większą żywotność.  Ten mały promień jest uzyskiwany jednym lekkim przesunięciem osełki przez krawędź.

Jeśli stemple się przegrzewają.

 1. Użyj środka smarnego. Zmniejszy to tarcie.
 2. Użyj więcej niż jednego stempla w tym samym rozmiarze kolejno, jeśli środek smarny jest nieakceptowalny albo jeśli występuje podciąganie odpadu. Rotacyjne stosowanie stempli wydłuży czas stygnięcia każdego z nich przed ponownym użyciem.
 3. Pamiętaj, że narzędzie musi mieć możliwość odpoczęcia Zaplanuj program w taki sposób, aby narzędzie, które się przegrzewa, było wymieniane z innymi stemplami. Albo zatrzymaj prasę na chwilę.

Konserwacja matrycy

Podobnie jak stemple, także matryce muszą być utrzymywane w czystości i kontrolowane pod kątem ścierania. Stosuj jednakowe procedury ostrzenia –– trzymaj matrycę na uchwycie magnetycznym szlifierki powierzchniowej; Używaj tej samej tarczy i tych samych prędkości podawania. Sprawdź grubość po każdym ostrzeniu i dodaj podkładki regulacyjne w razie potrzeby.