Materiały


Co składa się na „normalną” blachę metalową?

Grubość: 0,030-0,130 (0,80-3,30)
Wytrzymałość na ścinanie:  25 000-75 000 psi (0,172-0,157 kN/mm2)

Zwykła blacha metalowa zapewni najbardziej bezproblemową operację i największą żywotność narzędzia. Materiał, który nie zawiera się w normalnym zakresie, ale pozostaje w zakresie możliwości prasy wykrojnikowej, może wymagać specjalnych narzędzi, dużego smarowania, wielu uderzeń i/lub innych procedur do zadowalającego efektu zadania.  Zadzwoń do obsługi klienta firmy Mate, aby uzyskać porady.

 

Sheetmetal_Bell_Curve

 

Przeciwdziałanie wypaczeniom blach

Jeśli wykrawa się dużą liczbę otworów w blasze, a blacha nie pozostaje płaska, to może to być spowodowane przez skumulowany efekt wykrawania. Przy każdym wykrawaniu otworu materiał otaczający otwór jest rozciągany w dół, co powoduje powstanie naprężenia na górnej powierzchni blachy. Ruch skierowany w dół powoduje odpowiednie ściśnięcie na dolnej powierzchni blachy. W przypadku kilku otworów ten efekt jest nieistotny, ale jeśli ich liczba rośnie, naprężenie i ściśnięcie może ulec zwielokrotnieniu do punktu, w którym blacha ulega zniekształceniu.

 

Metal_warpage

Jednym sposobem na przeciwdziałanie temu efektowi jest wycinanie co drugiego otworu, a następnie powrót i wycięcie pozostałych otworów. Powoduje to umieszczenie takiej samej siły na blasze, ale przerywa akumulację naprężenia/ściśnięcia, które występuje, kiedy operacje wykrawania występują kolejno po sobie w bezpośrednim następstwie i w tym samym kierunku. Pierwszy zestaw otworów pochłania także częściowo zniekształcający efekt drugiego zestawu.