Eliminuje operacje wtórnego gięcia

Biuletyn rozwiązań


Problem:

Jedną z najczęściej stosowanych operacji przy produkcji wyrobów z blach metalowych jest gięcie. Kiedy producenci wyrobów z blach poszukują sposobów na uproszczenie operacji, aby redukować koszty i zwiększać efektywność, gięcie jest zwykle na szczycie listy, ponieważ z reguły wymaga wykonania wtórnej operacji na prasie krawędziowej. Jednak sposobności do zracjonalizowania operacji gięcia zostały ograniczone. Firma Mate oferuje jedno rozwiązanie — EasyBend™ — do mniejszych detali, w przypadku których używanie prasy krawędziowej wydaje się przesadne. Dzięki VariBend™ firma Mate rozszerza możliwości produkowania wyrobów z blach bardziej wydajnie dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu prasy krawędziowej.
Varibend_TTT_cutout

Rozwiązanie proponowane przez firmę Mate:

VariBend™ firmy Mate to elastyczne, uniwersalne narzędzie, które umożliwia formowanie zakładek z blach metalowych w środowisku prasy wykrojnikowej, eliminując niektóre operacje wtórne, zwykle zarezerwowane dla prasy krawędziowej. VariBend jest elastyczne, ponieważ może być wykorzystywane do szerokiej gamy grubości materiału, a uniwersalne, ponieważ można go używać pod dowolnym kątem do (a czasem nawet powyżej) 90°.

Sposób działania:

Górne narzędzie formujące jest obniżane na arkusz, aż do rozpoczęcia gięcia. Następnie kołnierz jest nadmiernie wyginany, aby uwzględnić odbicie materiału (lewa ilustracja poniżej). Po powrocie górnej części formowane jest żądane wygięcie (prawa ilustracja poniżej).

Chociaż nie jest to wymagane, VariBend jest dobrze dostosowane do maszyn z możliwościami formowania górnego, a w szczególności maszyn ze sterowaniem suwem. Formowanie górne umożliwia najwyższą możliwą formę dla konstrukcji narzędzia. Ze względu na to, że matryca osiada niżej niż matryca formująca w normalnej operacji formowania, arkusz leży bardziej płasko. Zwiększa to dokładność formowanej zakładki, równocześnie redukując ślady obróbcze na spodniej stronie arkusza. Używanie narzędzia VariBend w maszynach ze sterowaniem suwem zapewnia łatwą konfigurację i dokładność podczas formowania zakładek w prasie wykrojnikowej.
Trumpf_Varibend_Large49

VariBend może być także wykorzystywane w maszynach bez możliwości formowania górnego lub opcji sterowania suwem. Wysokość formowanej zakładki może być ograniczona, zależnie od wysokości szczeliny uchwytu rewolwerowego maszyny użytkownika. W środowiskach Thick Turret uchwyty Ultraform® firmy Mate mogą być używane do regulacji długości w maszynach bez sterowania suwem. Uformowane kąty mogą być modyfikowane przez dostosowanie długości uchwytu Ultraform do zamontowanych narzędzi VariBend.

Inne informacje:

 • Narzędzie VariBend może być programowane jak normalne narzędzie formujące (formowanie regularne lub jako narzędzie formowania górnego).
 • Aby uzyskać wygięcia 90°, wykrojona zakładka musi mieć długość minimalną 0,243” (6,17mm) od końca zakładki do linii środkowej narzędzia, aby obracająca się matryca zainicjowała proces formowania. Krótsza zakładka będzie skutkować formami poniżej 90°.
 • Przy użyciu VariBend można łatwo regulować kąt formy. Ogólnie rzecz biorąc, aby zmienić uformowany kąt o 1°, należy przestawić długość suwu lub długość narzędzia o 0,005” (0,13 mm).
 • Narzędzie VariBend będzie wytwarzać wysokości formy rzędu 0,300”–0,700” (7,60 mm –17,75 mm). Zachowując ostrożność i zmniejszoną prędkość, można uzyskiwać nieco krótsze formy. Wysokość maksymalna jest determinowana przez konstrukcję i wysokość górnego narzędzia.
 • Jeśli to tylko możliwe, wszystkie formy powinny być przetwarzane tak blisko końca programu jak to możliwe, aby zapobiec uszkodzeniu form z normalnego procesu wykrawania.

varibend_Sample_Large88

Dostępne style oprzyrządowania i rozmiary stacji

 • Thick Turret, stacje B do E
 • Trumpf Style, rozmiar 2
 • Murata Wiedemann 114 Style, stacje D do L
 • Thin Turret, stacje 1¼” i 3½”
 • Nova, stacje D do G

Ograniczenia materiałowe i inne:

 • Minimalna grubość materiału: 0,020” (0,51mm)
 • Maksymalna grubość materiału:
  Stal miękka: 0,098” (2,49mm)
  Aluminium: 0,098” (2,49mm)
  Stal nierdzewna: 0,079” (2,01mm)

Ograniczenia tonażowe:

Brak danych

Prezentacja rozwiązań do gięcia:

[iframely]http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/XxzzHclzkTBj[/iframely]