Oddzielanie części od materiału: Square EasySnap™

Biuletyn rozwiązań


Problem:

Mikrołączenia („shake and break”) są łatwą metodą używaną prze producentów wyrobów z blach do rozdzielania wielu części od blachy metalowej. Ta metoda jest oparta na umieszczaniu niewielkich, wzajemnie powiązanych zakładek między częściami przez programowanie odstępów stempla rozcinającego. Zakładki utrzymują blachę i części nienaruszone w trakcie wykrawania, ale ułatwiają ich oddzielanie od prasy. Czasem występują sytuacje, np. zagnieżdżanie zbyt małych części, części zbyt duże na wykrojki albo narożniki, w których nie da się wykonać mikropołączeń. W takich sytuacjach producenci wyrobów z blach często używają połączeń drutowych. Co prawda to działa, ale połączenia drutowe pozostawiają ślady na krawędzi (prawej) i jeśli nie zostaną usunięte, mogą zakłócać inne późniejsze operacje, takie jak gięcie.
square_EasySnap89

Rozwiązanie proponowane przez firmę Mate:

Używanie narzędzia Square EasySnap™ (po prawej) rozwiązuje te problemy, ponieważ pozostawia gładką krawędź oraz przyspiesza i ułatwia usuwanie części. Podobnie jak EasySnap™, także Square EasySnap umożliwia producentom wyrobów z blach po prostu odrywanie wykrojonych komponentów od metalowej blachy. Square EasySnap™ zawiera szablon z linią V, obrobiony mechanicznie na powierzchni górnego i dolnego narzędzia. Penetrując blachę, narzędzia tworzą linię osłabienia (linię przerwania) na obu powierzchniach metalowej blachy. Metalowa blacha może być następnie rozerwana przez wygięcie materiału wzdłuż linii przerwania. Rzeczywista głębokość penetracji i siła wymagana do pęknięcia części zależy od plastyczności i grubości wykrawanego materiału. Ułatwia także usuwanie części, które wystarczy po prostu oderwać od arkusza.

W jakich sytuacjach używać Square EasySnap:

  • Zagnieżdżanie bardzo małych części w dużym arkuszu (fotografia, po prawej).
  • Blachy, w przypadku których części są zbyt duże na wykrojki, aby się upewnić, że nie wypadną w trakcie procesu wykrawania.
  • Odstawienie Square EasySnap od narożnika, tak aby tylko 2 strony zakładki przytrzymywały blachę, ułatwia łamanie wzdłuż jednej linii.
  • Zaokrąglone narożniki części, w których mikrołączenie narożnika nie jest możliwe.
  • Trasowanie linii do ścinania części w dół po ich przejściu przez prasę krawędziową, eliminujące zapotrzebowanie na materiał zapasowy na kołnierzu