Glosariusz


Drop-In 5/8
Określenie rozmiaru stacji w narzędziu w stylu Thin Turret przy zakresie stacji do 5/8” (15,87 mm).
Stal A2
Stal narzędziowa o podwyższonym stosunku wytrzymałości do twardości, z minimalnym ruchem dyslokacji przy utwardzaniu i większej wytrzymałości na ścieranie w porównaniu ze stalami narzędziowymi hartowanymi w oleju.
Rozmiar rzeczywisty
Zmierzony rozmiar otworu matrycy, obejmujący rozmiar stempla i całkowity luz matrycy.
Pierścień wyrównujący
Precyzyjne urządzenie klinujące, które podłącza się do stempla Trumpf i ukierunkowuje stempel w prasie.
Alfanumeryczny podzespół wykrawający
Aby zapewnić trwałe znakowanie znaków alfanumerycznych na wierzchu lub spodzie blachy, wykorzystuje się specjalny podzespół. Przykładowe zastosowanie: do numerów części.
Automatyczne indeksowanie
Stacja narzędzia w prasie wykrojnikowej, która się obraca.
Zbieżność roboczej części stempla w kierunku chwytu
Boki stempla nie są równoległe. Są one ustawione lekko ukośnie względem siebie. Zbieżność roboczej części stempla w kierunku chwytu zmniejsza tarcie, kiedy stempel odrywa się od materiału.
Narzędzie wyoblające
Podzespół wytłaczający, który może uderzać ciągle wzdłuż arkusza, aby uformować długie żebro wzmacniające.
Wykrojka
Każda część wycięta z blachy metalowej, która nie jest złomem.
Matryca do wykrojek
Matryca bez otworu, zwykle używana do napełniania pustej stacji w uchwycie rewolwerowym lub poniżej niektórych typów narzędzi formujących (tzn. dedykowany otwór stożkowy)
Wykrojnik
Matryca bez otworu, zwykle używana do napełniania pustej stacji w uchwycie rewolwerowym lub poniżej niektórych typów narzędzi formujących (tzn. dedykowany otwór stożkowy)
Uderzenia mostkowe
Zaprogramowanie szerokiego odcinka materiału między każdym uderzeniem w trakcie pierwszej sekwencji wykrawania, a następnie usunięcie tego całego odcinka (lub mostka) w trakcie kolejnej sekwencji uderzeń.
Pole błyszczące
Świecąca, ścięta część otworu w blasze metalowej między strefą zaokrąglenia i zadziorem.
Zadzior
Szorstka krawędź, która wystaje z dolnej strony arkusza po wycięciu.
Wysokość zadzioru
Widoczna część zadzioru zwisająca u dołu arkusza. Przy optymalnym luzie wysokość zadzioru wynosi około 10% grubości materiału.
Wkręt z łbem kulistym
Śruba o długim gwincie i łbie półkolistym, wykorzystywana do łączenia części maszyn.
Kanister
Podzespół zawierający sprężyny, który podłącza się do stempli stacji Ultra A i B i zapewnia siłę zdzierania, potrzebną do wyciągnięcia stempla z arkusza
Wspornik
Niepodparty występ materiału do otworu matrycy, który może zwiększać ryzyko awarii matrycy w trakcie użytkowania.
Chwytna śruba ściągająca
Cecha konstrukcyjna, która zapobiega odpadaniu luźnej śruby ściągającej od podzespołu prowadnicy.
Prowadnica karty
Specjalne narzędzie montażowe używane do wykonania uchwytu dla płytek obwodów drukowanych.
Współrzędne kartezjańskie
Ta metoda ustawiania kąta polega na ustawieniu 0 stopni na godzinę 3:00 i kolejnych ustawień kąta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara względem niego. Nazwa tego systemu pochodzi od nazwiska francuskiego filozofa i naukowca, René Descartesa (Kartezjusza).
Rysunek linii środkowej
Rysunek dostarczany dla wszystkich specjalnie ukształtowanych stempli i matryc, używany do programowania i ponownego zamawiania.
Punkt środkowy
Specjalny podzespół wo do wykonywania w arkuszu stożkowatych wgnieceń, używanych do lokalizowania.
Chromowa utwardzana na powietrzu
Określenie stali narzędziowej o dużej zawartości chromu, pozostawianej w celu utwardzenia na powietrzu, w przeciwieństwie do procesu hartowania w oleju.
Klaster
Specjalne narzędzie umożliwiające wykrawanie wielu otworów za jednym uderzeniem.
Tuleja zaciskowa
Komponent Mate EasyTap używany do przytrzymywania zakładek
Ścięcie wklęsłe
Ścięcie na powierzchni stempla, wykonane w taki sposób, aby środek stempla był krótszy niż jego końce i stykał się z blachą jako ostatni.
Ścięcie wypukłe („daszkowe”)
Ścięcie na powierzchni stempla, wykonane w taki sposób, aby środek stempla był dłuższy niż jego końce i stykał się z blachą jako pierwszy. Powierzchnia stempla jest zakrzywiona w górę, tak by końce stykały się z blachą jako ostatnie.
Otwór stożkowy
Umożliwia osadzenie łba wkręta równo z powierzchnią materiału lub pod nią.
Dealer
Firma reprezentująca Mate i sprzedająca jej produkty.
Dedykowany otwór stożkowy
To narzędzie tworzy otwór stożkowy w arkuszu, a jego powierzchnia spłaszcza materiał wokół otworu stożkowego. Jest używane specjalnie dla jednej grubości materiału i jednego rozmiaru wkręta, a głębokość formy sięga maksymalnie 85% grubości materiału. Jest wykorzystywane z matrycą do wykrojek.
Matryca
Narzędzie, które podpiera blachę metalową, kiedy stempel przez nią przechodzi. Otwór matrycy musi być większy niż stempel. Rozmiar matrycy jest determinowany przez typ materiału i wykrawaną grubość.
Kaseta matrycy
Podobna do uchwytu matrycy, ale zwykle utrzymuje więcej niż jedną matrycę. Na przykład: gniazdo wielonarzędziowe.
Luz matrycy
Różnica w rozmiarze między wymiarami stempla i wymiarami matrycy, która umożliwia prawidłowe ścinanie wykrawanego materiału. Oparty na grubości i typie wykrawanego materiału.
Uchwyt matrycy
Utrzymuje matrycę w dolnym uchwycie rewolwerowym.
Strefa matrycy
Użyteczna krawędź tnąca górnej powierzchni matrycy.
Linia matrycy
Płaszczyzna, na której spoczywa górna strona wszystkich standardowych matryc, jeśli są prawidłowo zamontowane.
Trzpień matrycy
Trzpień w matrycy do lokalizowania w uchwycie matrycy.
Otwór matrycy z dwoma wycięciami
Proces obróbki mechanicznej, który umożliwia zapewnienie matrycy Slug Free dodatniej zbieżności wejściowej i ujemnej zbieżności wyjściowej. Zasadniczo profil otworu stempla jest obrabiany mechanicznie dwukrotnie: raz w celu wytworzenia zbieżności wejściowej i raz w celu wytworzenia zbieżności wyjściowej.
Klucz w kształcie podwójnej litery D
Trzpień w kształcie podwójnej litery D (o dwóch płaskich bokach i dwóch zaokrąglonych), wykorzystywany do pewnego zamocowania narzędzia.
Kąt zbieżności
Ta cecha konstrukcji jest powszechnie używana w żaluzjach z otwartym końcem oraz narzędziach do przekłuwania i formowania z zaciskiem. Kąt zbieżności umożliwia wyciąganie ciętego materiału z powrotem do przestrzeni w narzędziu, która jest większa niż materiał. Minimalizuje to wymaganą siłę zrywania i zapobiega zniekształceniu formy w trakcie zrywania.
Twardościomierz
Względna twardość uretanu w skali Shore’a.
EDM – elektrodrążenie
Bardzo precyzyjny proces obróbki mechanicznej, w trakcie którego ładunek elektryczny jest wykorzystywany do usuwania materiału.
Tłocznik
Specjalny podzespół, który formuje bez cięcia, wytwarzając wzniesione lub zagłębione wzory w blasze metalowej.
Tłocznik – formujący
Powoduje powstanie zagłębienia lub występu
Tłocznik – wyoblający
Wykorzystywany jako usztywnienie dla zwiększenia sztywności paneli blachy metalowej
Tłocznik – do kucia na zimno
Dla wytworzenia znaku firmowego lub wzoru na części.
Stempel grawerowany
Stempel wykorzystywany z matrycą do wykrojek do wykrawania znaków w arkuszu blachy na głębokość 0,005”-0,008” (0,13 mm-0,20 mm). Do niektórych przykładów należą liczby, litery i znaki firmowe.
Wytrawianie
Grawerowanie liczby, litery lub ich kombinacji na narzędziu dla zapewnienia identyfikacji.
Numer wytrawiony
Wykorzystywany do identyfikacji specjalnych kształtów i specjalnych podzespołów.
Klucz uchwytu zewnętrznego stempla
Klucz przymocowany do zewnętrznej strony uchwytu stempla, umieszczany w otworze uchwytu rewolwerowego.
Wyciskanie
Formowanie materiału w górę, szczególnie z nadaniem mu okrągłego kształtu. Jest on zwykle wstępnie przebijany, a następnie formowany. Zwykle służy wprowadzeniu wkrętów samogwintujących.
Wyciskanie – gwintowanie
Wycinanie gwintu dla wkrętów i zwiększonej powierzchni oparcia dla rur itd.
Elementy mocujące
Komponenty używane do łączenia dwóch części.
Szczelina podawcza
Przestrzeń użyteczna między górnym uchwytem rewolwerowym i dolną matrycą, przeznaczona dla formowania i przemieszczania blachy metalowej.
Kołnierz
Wystająca obwódka, krawędź, żebro lub kołnierz używane do wzmocnienia przedmiotu, przytrzymywania go na miejscu lub przymocowania do innego przedmiotu.
Narzędzie formujące
Narzędzie wykorzystywane do przetłaczania metalu zamiast przebijania go.
Formowanie
Operacja, która kształtuje materiał.
Ścięcie czterokierunkowe
Ścięcie stempla zeszlifowane w czterech różnych ćwiartkach, które spotykają się w środku.
Całkowicie prowadzony
Ściśle dopasowany zdzierak zapewnia podparcie i prowadzenie w głowicy stempla. Dokładne i wąskie tolerancje między zdzierakiem i prowadnicą zapewniają precyzyjne umieszczenie głowicy stempla.
Zacieranie
Odkładanie się metalu po bokach głowicy stempla
Gauge (Gage)
System pomiaru grubości blachy metalowej.
Naddatek na ostrzenie
Maksymalna użyteczna długość, która może być usunięta ze stempla lub matrycy przez ostrzenie.
Utwardzany i szlifowany
Materiał jest poddawany obróbce cieplnej w celu uzyskania optymalnej twardości, a następnie szlifowany na precyzyjne wymiary wymagane do zastosowania.
Utwardzona stal narzędziowa
Stal narzędziowa poddana obróbce cieplnej w celu uzyskania optymalnej twardości.
Hartowanie
Każdy proces zwiększania twardości materiału przez odpowiednią obróbkę, zwykle polegający na podgrzaniu i ostudzeniu.
Matryca kapeluszowa
Matryca z dodatkowym rozszerzeniem, którs pasuje do wewnętrznego otworu uchwytu matrycy. Wykonana ze stali narzędziowej S7 matryca kapeluszowa zapewnia dodatkową wytrzymałość do wymagających zastosowań.
O podwyższonej wytrzymałości
Styl oprzyrządowania zaprojektowany do stosowania do materiału o dużej grubości, tzn. co najmniej 0,157” (4,0 mm).
Pętla zawiasu
Zawias jest wykonany z dwóch części. Każda część zawiera co najmniej jedną pętlę blokującą się ze swoim odpowiednikiem w celu utworzenia zawiasu.
Narzędzie do zawiasów
Specjalna forma podzespołu, która tworzy element łączący, na którym drzwi, brama, okiennica, pokrywa lub inna przymocowana część obraca się, przechyla lub porusza.
HSS – stal szybkotnąca
Stal narzędziowa używana do wyrobu stempli i wkładów stempli. Jej twardość wynosi 60-62 stopni w skali C Rockwella.
ID (średnica wewnętrzna)
Wymiar obwodu wewnętrznego okrągłego kształtu lub formy.
Indeksowanie
Każdy obrót stempla i matrycy o kąt w zakresie do 360 stopni
Narzędzie z promieniem wewnętrznym/zewnętrznym
Narzędzie przeznaczone do używania w stacjach z automatycznym indeksowaniem, które wycina promień wewnętrzny i zewnętrzny bez zatrzymywania maszyny w celu usunięcia odpadu lub wykrojki.
Klucz wewnętrzny
Kołek przymocowany do wnętrza prowadnicy, który lokalizuje stempel w prowadnicy.
Klucz
Kołek lokalizujący i/lub wyrównywnujący. Przykładem może być klucz do pozycjonowania oprzyrządowania w uchwycie albo uchwytu w uchwycie rewolwerowym.
Wybijanie
Proces cięcia i formowania materiału, w wyniku którego odpad pozostaje utrzymywany w blasze metalowej przez zakładkę lub zakładki.
Przekłuwanie i formowanie
Używane do zapewnienia przepływu powietrza, wykonania elementów dekoracyjnych, prowadnic kart, znaczników lokalizacji, zakładek ściętych, wiązek przewodów lub połączeń zaciskowych.
Narzędzia wyrównujące
Narzędzia używane do wyrównywania górnego uchwytu rewolwerowego z dolnym uchwytem rewolwerowym.
Podkładki blokujące
Metalowa tarcza umieszczona pod nakrętką lub na łożysku osi w celu zmniejszania tarcia, zapobiegania wyciekowi lub rozmieszczenia nacisku.
Żaluzja
Otwór do zapewnienia przepływu powietrza lub wentylacji.
Podzespół dolny
Termin używany na określenie komponentów specjalnego podzespołu, które pasują do dolnej części prasy wykrojnikowej.
Lubrykant
Substancja, która może zmniejszać tarcie, wysoką temperaturę i ścieranie w trakcie operacji wykrawania i formowania, kiedy zostanie wprowadzona jako warstwa między powierzchniami ciał stałych.
Stal narzędziowa M2
Stal szybkotnąca o wyjątkowo dużej odporności na ścieranie. Jest to wysokiej jakości materiał używany do produkcji stempli.
M4PM™
Stal szybkotnąca proszkowa, przeznaczona do bardzo wymagających zastosowań. Połączenie składu chemicznego stali M4, specjalnego procesu metalurgicznego i obróbki cieplnej w postaci potrójnego hartowania.
Powłoka Maxima™
Najwyższej jakości powłoka stali narzędziowej, wykonana z cyrkonu, tytanu i azotków, która pomaga wyeliminować zacieranie na głowicach stempla.
Maksymalny nacisk w tonach
Wartość znamionowa nacisku, do jakiego wywierania jest zaprojektowana prasa zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.
Gniazdo wielonarzędziowe
Wyspecjalizowany uchwyt narzędzia, przeznaczony do utrzymywania więcej niż jednego stempla, zwykle umieszczony w stacji automatycznego indeksowania prasy wykrojnikowej.
Niemal polerowane boki
Precyzyjne wykończenie powierzchni na bokach stempli Mate. Gładkie wykończenie zmniejsza tarcie w celu wyeliminowania zatarć i zwiększenia żywotności narzędzia.
Wycinanie
Utworzenie wlotu/wylotu lub otworu przy zastosowaniu wielu uderzeń narzędziem, zwykle z dużą prędkością i w niewielkich odstępach.
Azotkowanie
Proces gazowej obróbki cieplnej wykorzystywany do wytworzenia twardej, odpornej na ścieranie warstwy na stalach szybkotnących. Jego stosowanie może być korzystne tylko na stalach narzędziowych, które nie odhartowują się nadmiernie w temperaturze azotkowania, która wynosi 975oC.
Niesprężynowana
Konstrukcja bezsprężynowa do formowania bez konieczności zdzierania w dolnym narzędziu.
Wcinanie
Proces wcinania się w przedmiot lub wykonywania w nim nacięcia. Obejmuje usuwanie materiału z narożnika arkusza, często ukośnie, aby umożliwić wygięcie..
Pierścień uszczelniający
Płaski pierścień wykonany z gumy lub tworzywa sztucznego, używany jako uszczelka.
OD (średnica zewnętrzna)
Wymiar obwodu zewnętrznego okrągłego kształtu lub formy.
OEM (producent oryginalnego wyposażenia)
Producent pras wykrojnikowych.
Wykrawanie ekscentryczne
Kiedy cała powierzchnia stempla nie wchodzi w kontakt z wycinanym materiałem.
Przetłoczenie „z”
W formowaniu odnosi się do unoszenia krawędzi arkusza równolegle do arkusza, w typowym przypadku o jedną grubość materiału.
Odkształcenie blach cienkich
Wypaczenie lub wygięcie spowodowane przez wykrawanie lub formowanie blachy metalowej
Ścięcie jednostronne
Ścięcie na powierzchni stempla, w którym jeden koniec styka się z blachą pierwszy, a powierzchnia głowicy jest ustawiona do niej ukośnie.
Rozdzielanie
Tworzenie linii rozdzielenia między częściami/złomem, zwykle przy użyciu długiego i wąskiego narzędzia.
Perforowanie
Proces wykrawania wielu równomiernie rozmieszczonych otworów w kawałku metalu. Otwory mogą mieć dowolny kształt i zwykle pokrywają dużą część całego arkusza.
Detal
Oczekiwany efekt procesu wycinania.
Dziurkownik po wytłaczaniu
Specjalne narzędzie wymagane do wytłoczenia obszaru a następnie przebicia w nim otworu.
Wytłaczarko-dziurkownik
Specjalny podzespół, który przebija i formuje blachę metalową w jednym uderzeniu.
Dziurkownik-wyciskacz
Specjalny podzespół, który przebija i wyciska lachę metalową w jednym uderzeniu
Wycinanie
Ogólne pojęcie obejmujące wycinanie, ścinanie lub przebijanie wlotów, takich jak otwory i szczeliny w blasze metalowej, płycie lub częściach.
Trzpień
Komponent narzędzia używany do umieszczanie i przytrzymywania narzędzia na miejscu.
Ślady uderzenia
Odkształcenie krawędzi blachy metalowej, powstające wówczas, kiedy ostre narzędzia zachodzą na siebie w trakcie operacji rozcinania.
Wygładzacz
Płaski stempel wykorzystywany wraz z matrycą do wykrojek do wpychania wybicia z powrotem do blachy (maksymalnie 75%).
Typ napędu pozytywnego (tuleja zaciskowa)
Tuleja zaciskowa zawierająca kwadratowe gniazdo na
Pozytywne zdzieranie na matrycy
Zdzierak pewnie przytrzymuje materiał na matrycy, kiedy stempel przebija się przez metal, a następnie jest wyciągany z metalu.
Zakres głowic stempla
Minimalny i maksymalny wymiar przekątnej dla danego rozmiaru stacji.
Prasa wykrojnikowa
Maszyna używana do wycinania otworów w blasze metalowej, wykorzystywana do wykonywania produktów z metalu.
Głowica stempla
Punkt stempla, który przebija się przez blachę metalową.
Wykrawanie
Proces użycia stempla i matrycy do przebicia otworu lub wlotu/wylotu, uformowania kształtu bądź stemplowania powierzchni..
Narożnik zaokrąglony
Narożnik na stemplu i matrycy, który został zaokrąglony.
Bijak
Część prasy wykrojnikowej, która styka się z narzędziem i przepycha stempel przez blachę metalową.
Suw bijaka
Odległość pokonywana przez bijak w prasie.
Zagłębienie
Obniżony obszar w narzędziu, który zapewnia przestrzeń, aby uniknąć uszkadzaniu sąsiadujących ze sobą tłoczeń.
Punching
Proces użycia stempla i matrycy do przebicia otworu lub wlotu/wylotu, uformowania kształtu bądź stemplowania powierzchni.
Narożnik zaokrąglony
Narożnik na stemplu i matrycy, który został zaokrąglony.
Bijak
Część prasy wykrojnikowej, która styka się z narzędziem i przepycha stempel przez blachę metalową.
Suw bijaka
Odległość pokonywana przez bijak w prasie.
Zagłębienie
Obniżony obszar w narzędziu, który zapewnia przestrzeń, aby uniknąć uszkadzaniu sąsiadujących ze sobą tłoczeń.
Struktura wypukła
Prześwit uzyskany przez usunięcie metalu, do tyłu albo poza krawędź tnącą stempla lub matrycy.
Zdzierak z zagłębieniem
Zdzierak z usuniętym materiałem dla zapewnienia przestrzeni na formy lub sąsiednie narzędzia.
Matryca kulkowa
Lita matryca z zainstalowanym sprężynującym łożyskiem kulkowym, które podpiera element obrabiany i umożliwia oczyszczenie szczeliny podawczej dla ułatwienia przesuwu. Używana w stacjach sąsiadujących ze stacjami formującymi.
Strefa zaokrąglenia
Górna część blachy, która jest ciągnięta i uformowana w wykrawanym otworze.
Ścięcie daszkowe
Ścięcie na powierzchni stempla, wykonane w taki sposób, aby środek stempla był dłuższy niż jego końce i stykał się z blachą jako pierwszy. Powierzchnia stempla jest zakrzywiona w górę, tak by końce stykały się z blachą jako ostatnie.
Stal odporna na wysokie siły wykrawania S7
Stal narzędziowa, która dzięki swojemu składowi jest bardziej wytrzymała i odporna na duże siły wykrawające. Jest wykorzystywana do produkcji matryc do blach grubych w celu zminimalizowania możliwości uszkodzenia matrycy.
Podzespół narzędzia nożycowego
Zespół ścinający używany do rozdzielania, rozcinania i wyrównywania blach. Podzespół ScissorTool™ jest przeznaczony do używania w stacjach z automatycznym indeksowaniem, które umożliwiają programowane cięcie pod dowolnym kątem.
Instrukcje konfiguracji
Zestaw instrukcji dołączonych do specjalnych podzespołów, używany do wspomagania konfigurowania narzędzi.
Trzpień
Główny korpus narzędzia.
Ścięcie
Każda geometria płaszczyzny stempla poza płaską. Pomaga zmniejszyć nacisk w tonach, ponieważ nie uderza całą powierzchnią stempla.
Przycisk ścinania
Wykorzystywany do umiejscawiania zakładek w blasze metalowej do kolejnych etapów produkcji wyrobów z blach, takich jak ścinanie i spawanie punktowe.
Blacha metalowa
Metal walcowany w blachę o grubości między folią i płytą.
Wkręt używany do łączenia komponentów z blach metalowych.
Wkręt używany do łączenia komponentów z blach metalowych.
Podkładka regulacyjna
Cienki element metalowy używany do wypełnienia przestrzeni między elementami.
Kulowanie
Proces wykańczania mający na celu usunięcie naprężeń powierzchniowych z komponentów oprzyrządowania w celu zwiększenia wytrzymałości na zmęczenie. Stosowany szczególnie w produkcji sprężyn.
Wysokość zamknięta
Odległość między dnem siłownika maszyny i szczytem matrycy, kiedy siłownik znajdzie się w najniższym położeniu suwu. Jest szczególnie ważna przy montowaniu narzędzi formujących.
Rozcinanie
Tworzenie linii rozdzielenia między częściami/złomem, zwykle przy użyciu długiego i wąskiego narzędzia.
Odpad
Część materiału (zwykle złom), wypadająca z matrycy podczas wycinania otworów w blasze metalowej.
Slug Free®
Odnosi się do matryc z klepsydrową zbieżnością, która ma zapobiec podciąganiu odpadu z powrotem wraz ze stemplem. Slug Free® to zarejestrowany znak towarowy Mate Precision Technologies.
Podciąganie odpadu
Odpad powraca przez otwór w matrycy.
Usuwacz odpadu
Niewielki cylinder uretanowy wciśnięty w otwór w powierzchni stempla, wykorzystywany do wypychania odpadu z powierzchni stempla.
Otwór na usuwacz odpadu
Otwór w powierzchni stempla do wprowadzania uretanowych usuwaczy odpadu.
Snap-Apart
Rozmiar stacji w oprzyrządowaniu Thin Turret o maksymalnym rozmiarze stacji ½”.
Podzespół specjalny
Narzędzie używane do wykonywania specjalnego przebijania lub formowania zgodnie z wymogami klienta.
Kształt specjalny
Kształt inny niż okrągły, kwadratowy, owalny lub prostokątny.
Sprężynowane dolne narzędzie
Konstrukcja używana do zastosowań formujących, które wymagają zdzierania w dolnym narzędziu, aby zapewnić usunięcie materiału z narzędzia.
Stacja
Miejsce w prasie wykrojnikowej, w którym utrzymywane jest narzędzie, stempel lub matryca, w różnych rozmiarach.
Zdzierak
Część oprzyrządowania wykorzystywana do usuwania materiału z głowicy stempla.
Pierścień blokujący zdzieraka
Komponent uchwytu prowadnicy lub narzędzia, który przymocowuje zdzierak do obudowy.
Płyta zdzieraka
Płyta metalowa otaczająca stempel. Służy do odrywania blachy od stempla.
Zdzieranie
Proces odrywania stempla od blachy metalowej.
Podzespół Tang
Element oprzyrządowania, który zapewnia interfesjs między uchwytem narzędzia i bijakiem.
Gwintownik
Indywidualne narzędzie do wycinania wewnętrznego gwintu wkręta. Gwintowniki są dostępne w różnych rozmiarach, zależnie od żądanego rozmiaru gwintu.
System gwintowania
Narzędzie do wykonywania wielu otworów gwintowanych w blasze.
Thick Turret
Ogólny termin opisujący nowoczesny styl oprzyrządowania, opracowanego przez firmę Amada i przyjętego przez kilka innych producentów pras wykrojnikowych.
Thin Turret
Ogólny termin opisujący nowoczesny styl oprzyrządowania, opracowanego przez firmę Amada i przyjętego przez kilka innych producentów pras wykrojnikowych.
Szczelina uchwytu rewolwerowego
Przestrzeń użyteczna między górnym uchwytem rewolwerowym i dolną matrycą, dostępna do formowania i ruchu przemieszczania się blachy.
Podzespół formujący gwint
Specjalny podzespół do wytworzenia formy pod blachowkręt (z łbem kulistym).
Otwór gwintowany
Formowanie blachy uchwyconej między górnym i dolnym narzędziem, aby umożliwić odkształcenie materiału w celu uzyskania oczekiwanego efektu.
Gwintować (gwintowanie)
Otwór do wprowadzenia wkręta gwintowanego
Wykuwać (wykuwanie)
Wykonywanie otworu gwintowanego w blasze metalowej. Może być wykonane w przebitym lub wyciśniętym otworze.
Tonnage
Wymierna siła potrzebna do wykrawania lub formowania blachy.
Nacisk w tonach
Stal używana do wytwarzania narzędzi do szybkiego wykrawania w blasze metalowej.
Stal narzędziowa
Miara siły dokręcania/odkręcania. Przykładowo miara stopnia dokręcenia śruby.
Luz całkowity (TC)
Różnica wielkości między stemplem i matrycą, która umożliwia stemplowi wpasowanie się w matrycę i wykonanie czystego wbicia się w blachę metalową.
Uchwyt rewolwerowy
Uchwyt rewolwerowy narzędzia w maszynie. Nazwa pochodzi od sposobu montowania narzędzi w prasie. Górna część utrzymuje uchwyty stempla (stempli), a dolna przytrzymuje odpowiednie uchwyty matryc(-y).
Otwór uchwytu rewolwerowego
Precyzyjny otwór w prasie, do którego jest wprowadzany podzespół prowadnicy górnej.
ULTRA®
ULTRA® to wysokiej jakości oprzyrządowanie do maszyn w stylu Thick Turret.
Podzespół górny
Termin używany na określenie komponentów specjalnego podzespołu, który pasuje do górnego uchwytu rewolwerowego.
Kaseta górna stempla
Podobna do uchwytu stempla, ale zwykle utrzymuje więcej niż jeden stempel, na przykład gniazdo wielonarzędziowe.
Uretan
Twarde tworzywo sztuczne wykorzystywane do produkcji zdzieraków do oprzyrządowania 112, 114 lub Trumpf i wyrzutników odpadu do stempli we wszystkich stylach oprzyrządowania.
Uretanowe nakładki zdzieraka
Cienkie nakładki pasujące do średnicy powierzchni stempla, które pomagają w ograniczeniu znaków obróbczych na blasze metalowej i hałasu.
Napis wykonany przy użyciu linii V
Do wykonywania znaków firmowych, wiadomości lub symboli
Stemplowanie przy użyciu linii V
Do wykonywania znaków firmowych, wiadomości lub symboli
Odchylony ukos
Geometria ścięcia stempla, spopularyzowana przez Trumpf, w której powierzchnia narzędzia jest odchylona w dwóch kierunkach.
Bez ukosu
Stempel o płaskiej powierzchni.
Element obrabiany
Dowolna część materiału lub element, który jest obrabiany albo przenoszony do lub z operacji obróbki.