System kalibracji Pilot™


Przegląd

System kalibracji uchwytu rewolwerowego Pilot™ firmy Mate to najbardziej precyzyjny spośród dostępnych systemów do zapewnienia precyzyjnego koncentrycznego i kątowego wyrównania pras wykrojnikowych w stylu Thick Turret. System kalibracji uchwytu rewolwerowego Pilot firmy Mate pracuje w dwóch trybach.

  • Tryb weryfikacji — potwierdź precyzyjne koncentryczne i kątowe wyrównanie swojego uchwytu rewolwerowego, aby zachować produkcję wysokiej jakości detalu i maksymalną żywotność narzędzia.
  • Tryb wyrównania — przywróć koncentryczne i kątowe wyrównanie każdej stacji z taką samą lub wyższą precyzją jak przy początkowej instalacji maszyny.

System kalibracji uchwytu rewolwerowego Pilot™ firmy Mate to po prostu najlepszy dostępny system.

Dokładny:

Każdy instrument kalibracyjny jest obrabiany mechanicznie z jednego elementu z wysokiej jakości stali narzędziowej. Górna i dolna połówka są rozdzielane pod koniec procesu produkcji, bezpośrednio przed montażem sprzętu. Eliminuje to możliwość negatywnego wpływania skumulowanych tolerancji na dokładność wykończonego instrumentu.

Prosty w użyciu:

Zamontuj dwie połówki instrumentu kalibracyjnego w stacji uchwytu rewolwerowego, który ma być wyrównany. Przekręć uchwyt rewolwerowy, aby ustawić stację, która ma być wyrównana, pod siłownikiem maszyny. Użyj zintegrowanego uchwytu regulacyjnego do ściągnięcia dwóch połówek instrumentu kalibracyjnego ze sobą. Blokująca konstrukcja interfejsu między dwiema połówkami sprawia, że poluzowany podzespół uchwytu matrycy zostaje wciągnięty do wyrównania koncentrycznego i kątowego odpowiednio do otworu górnego, kiedy dwie połówki instrumentu kalibracyjnego zazębiają się ze sobą.

Trójkolorowa kontrolka wskazuje status na wyrównania

pilot_alignment_01 Czerwona – niewyrównane.
pilot_alignment_02 Żółta – zaokrąglenie i koncentryczność w granicach 0,0012 (0,030)
pilot_alignment_03 Zielona – zaokrąglenie i koncentryczność w granicach 0,0003 (0,008) – zalecane w przypadku wykrawania materiałów o grubość 0,048 (1,20) lub mniejszej.

Wszechstronny:

System kalibracji Pilot™ firmy Mate jest dostępny we wszystkich pięciu rozmiarach stacji Thick Turret oraz w wersjach pasujących do różnych stacji Finn-Power Multi-Tool. System kalibracyjny Pilot firmy Mate jest dostępny jako zestaw w dopasowany do pras w stylu Amada lub Finn-Power.

 

Postępowanie patentowe w toku

Wymiary w calach (milimetrach)