Rollerball™


Rollerball®

Narzędzie Rollerball™ firmy Mate tworzy żebra usztywniające i dekoracyjne wyoblenia w częściach blach metalowych bez operacji wtórnej. Wszechstronny komplet obejmuje również alternatywną konfigurację do wykonywania przetłoczeń i zindywidualizowanych wytłoczeń.

Rollerball™ firmy Mate jest dostępne w takich popularnych stylach narzędzi jak: Ultraform do Thick Turret, Thin Turret, 112/114 i Trumpf.

Jak to działa?

Narzędzie Rollerball™ firmy Mate formuje blachę metalową przez zaciśnięcie materiału między dwoma wszechkierunkowymi łożyskami kulkowymi podzespołu górnego i pojedynczym łożyskiem kulkowym w podzespole dolnym.  Kształt formy jest wynikiem programów stworzonych w systemie programowania prasy wykrojnikowej.

Tryb żebra usztywniającego:

  • Formuje blachę metalową, aby wytworzyć żebro, które może być używane do usztywnienia blachy metalowej w celu zmniejszenia jej elastyczności.  Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych niepodpartych paneli.
  • Umożliwia producentowi fabrykatów zmniejszenie grubości blachy metalowej bez zmniejszenia wytrzymałości i sztywności produktu
  • Eliminuje wtórne operacje prasy krawędziowej lub spawanie.
  • Żebra mogą być także wykorzystywane do tworzenia elementów dekoracyjnych w produkcie, który w przeciwnym razie byłby zbyt drogi.

Tryb przetłaczania:

  • Formuje blachę metalową w celu wytworzenia przetłoczenia w jakimś miejscu na blasze.
  • Formy przetłaczające mogą być wykorzystywane na krawędzi komponentu, aby umożliwić tworzenie przylegających do siebie połączeń paneli.
  • Formy przetłaczające mogą być także wykorzystywane do tworzenia wytłoczeń, które przekraczają normalną możliwość formowania prasy wykrojnikowej.
  • Używanie matrycy kulkowej do tworzenia wytłoczeń eliminuje operacje wtórne i zmniejsza koszty oprzyrządowania, ponieważ to samo narzędzie może być wykorzystywane do wielu zastosowań.

Rollerball™ firmy Mate jest typowo używane w stacji z automatyczną indeksacją dla zapewnienia maksymalnej elastyczności wzoru.  Rollerball™ firmy Mate jest odpowiednie do maszyn z mechanizmami sterowania, które umożliwiają przesuwanie blachy wzdłuż osi X i Y oraz obracanie stacji automatycznego indeksowania, kiedy bijak jest przytrzymywany na dole.

Rollerball™ firmy Mate to kolejny innowacyjny produkt przeznaczony do poszerzenia możliwości prasy wykrojnikowej dla użytkownika. Wbudowanie większej liczby elementów do komponentów z blach metalowych w prasie wykrojnikowej umożliwia producentowi wyrobów z blach zapewnienie większej wartości dodanej i zapewnienie sobie większej konkurencyjności na dzisiejszym rynku globalnym.