Enumerator™


ENUMERATOR™

Narzędzie do numeracji sekwencyjnej Enumerator™ firmy Mate

Opatentowane narzędzie do numeracji sekwencyjnej * Enumerator™ umożliwia użytkownikom prasy wykrojnikowej Thick Turret wykrawanie indywidualnych komponentów z niepowtarzalnym kolejnym numerem o długości do sześciu cyfr. Użytkownicy mogą oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci sekwencyjnego numerowania do różnych zastosowań, łącznie ze śledzeniem serii.  Wprowadzenie zdolności do seryjnej numeracji sekwencyjnej umożliwi użytkownikom wprowadzenie wartości dodanej do własnych produktów w sposób, który nie był dotychczas możliwy.

Enumerator™ firmy Mate jest całkowicie niezależny i nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania ani kodu maszyny.  Jest odpowiedni do używania w dowolnej prasie wykrojnikowej Thick Turret ze stacją 3-1/2” D.

Enumerator™ firmy Mate to specjalny podzespół stacji Thick Turret 3-1/2” D ze zintegrowanym uchwytem stempla. W centrum podzespołu jest wytrzymała sprężynująca głowica stemplująca z sześcioma numerycznymi kołami stemplującymi.  Każde koło zawiera cyfry od 0 do 9, wygrawerowane na obwodzie. Sprężynujące ramię przesuwu do przodu głowicy stemplującej łączy się z wahaczem w urządzeniu Enumerator do zwiększania głowicy stemplującej za każdym razem o jedną cyfrę od 000000 do 999999.

Enumerator™ firmy Mate działa w dwóch trybach:

  • Tryb numeru sekwencyjnego: Używaj tego trybu do tworzenia numerów sekwencyjnych. Enumerator™ będzie postępować o jedną cyfrę do przodu dla każdego całego suwu wykonywanego przez narzędzie. Operator może ustawić liczbę początkową i głębokość penetracji.
  • Tryb stałego numeru: Korzystaj z tego trybu, aby tworzyć stałe numery, takie jak data czy numer serii lub numer partii. Ten tryb jest aktywowany przez odłączenie wahacza. Operator może ustawić żądaną liczbę i głębokość penetracji.

Tabela 1Przykłady urządzenia Enumerator™ w trybie Sekwencyjnym i Stałym. Odpowiednie do wszystkich pras wykrojnikowych Thick Turret. Brak dodatkowego oprogramowania maszyny.

Standardowa konfiguracja urządzenia Enumerator™ obejmuje sześć kółek numerycznych ze znakami o wysokości 0,118 (3,00).  Ale są także dostępne konfiguracje niestandardowe, takie jak: 6×0,098 (2,50), 6×0,078 (2,00) i 6×0,059 (1,50).

Wbudowany uchwyt stempla stacji 3-1/2″ D obejmuje cztery zewnętrzne rowki klinowe, aby umożliwić ustawienie podzespołu pod kątem 0, 90, 180 lub 270 stopni dla maksymalnej wszechstronności.

Zewnętrzny mechanizm regulacji długości umożliwia wykorzystywanie urządzenia Enumerator™ firmy Mate do materiału o grubości od 0,020 (0,50) do 0,250 (6,35). Głębokość penetracji może być ustawiana co 0,002 (0,05) dla precyzyjnego sterowania wyglądem wykończonego komponentu.

Enumerator™ firmy Mate jest całkowicie niezależny i nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania ani kodu maszyny.  Jest odpowiedni do używania w dowolnej prasie wykrojnikowej Thick Turret ze stacją 3-1/2” D.
Enumerator™ firmy Mate to kolejny innowacyjny produkt przeznaczony do poszerzenia możliwości prasy wykrojnikowej dla użytkownika.  Wbudowanie większej liczby elementów do komponentów z blach metalowych w prasie wykrojnikowej umożliwia producentowi wyrobów z blach zapewnienie większej wartości dodanej i zapewnienie sobie większej konkurencyjności na dzisiejszym rynku globalnym.

 

Table 1

Numer sekwencyjny z zerami wiodącymiNumer sekwencyjny bez zer wiodącychUstalona data w formacie RRMMDDUstalona data w formacie RR MM
000001106290707 06
000002206290707 06
000003306290707 06
000004406290707 06
000005506290707 06
000006606290707 06
000007706290707 06
000008806290707 06
000009906290707 06
0000101006290707 06
0000111106290707 06
000012 1206290707 06
0000131306290707 06
0000141406290707 06

Informacje o zamawianiu

Wysokość znakuDługośćNumer części podzespołuUwaga
0.118(3.00)0.780(19.80)MATE01029Konfiguracja standardowa
0.098(2.50)0.685(17.40) MATE01043Konfiguracja opcjonalna
0.079(2.00)0.610(15.50)MATE01042Konfiguracja opcjonalna
0.059(1.50)0.504(12.80)MATE01041Konfiguracja opcjonalna

Wymiary w calach (milimetrach).

"* Numer patentu USA 7,913,618"