Świadczenia


Świadczenie pracownicze

Mate Precision Technologies wierzy, że pakiet świadczeń oferowany własnym pracownikom jest ważnym elementem ich zatrudnienia. Poniżej prezentujemy zestawienie licznych świadczeń, jakie firma Mate oferuje swoim pracownikom pełnoetatowym. Można w nim znaleźć przegląd programu świadczeń, ale z założenia nie jest kompletne, ani nie zawiera opisu każdego planu.

Emerytalne konto oszczędnościowe pracowników Mate Precision Technologies

Firma Mate wpłaca co roku na konto każdego pracownika wypłaty z zysku (Profit Sharing) w wysokości od 0 do 15% rocznych pensji brutto, zależnie od osiągniętej rentowności.

Dobrowolne składki 401k

 • Firma Mate wpłaca 50% pierwszych 6% składek pracowniczych.
 • Wygodne potrącanie z pensji i szeroka gama opcji inwestycyjnych
 • Składki, które mogą być uiszczane przed opodatkowaniem i/lub po opodatkowaniu.
 • Dostępne opcje pożyczki i wypłaty
 • Akceptowane przeniesienia z innych kwalifikujących się planów

Wszystkie środki przeznaczane na plany Profit Sharing i 401k są administrowane przez Fidelity Investments i samodzielnie zarządzane przez pracownika. Dostępna jest szeroka gama funduszy, różniących się poziomem ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu.

Ubezpieczenie medyczne

 • Sieć HealthPartners
 • 100% pokrycie opieki prewencyjnej, łącznie z rutynowymi badaniami lekarskimi i okulistycznymi, opieką nad dziećmi, szczepieniami uodparniającymi oraz opieką prenatalną i postnatalną.
 • Roczne potrącenie w wysokości 1500 USD na osobę lub 2500 USD na rodzinę
 • Maksymalna roczna kwota składek opłacanych przez pracownika w obrębie sieci wynosi 3500 USD w przypadku osób fizycznych lub 7000 USD w przypadku rodziny
 • Refundacja wykupu leków na receptę

Ubezpieczenie stomatologiczne

 • Sieć Stomatologiczna Delta
 • 100% refundacja usług diagnostycznych i prewencyjnych, łącznie z badaniami i czyszczeniem, prześwietleniami rentgenowskimi i fluorowaniem
 • 80% refundacja usług podstawowych, zabiegów chirurgii szczękową, dużych odtworzeń i protetyki
 • Roczne potrącenie w w kwocie 50 USD na osobę lub 100 USD na rodzinę
 • Świadczenia ortodontyczne dla pozostających na utrzymaniu dzieci do 19 roku życia

Krótkotrwała niepełnosprawność

 • Opłacone przez firmę
 • Świadczenia równe 60% Pana/Pani pensji przez maksymalnie 13 tygodni

Podstawowe ubezpieczenie na życie

Pracownicy pełnoetatowi są automatycznie obejmowani opłacanym przez firmę ubezpieczeniem na życie oraz ubezpieczeniem od śmierci oraz poważnego uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie

Pracownik pełnoetatowy ma do wyboru także dodatkowe ubezpieczenie na życie, obejmujące także osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Elastyczne konta wydatków medycznych

Pracownicy mogą założyć konto we Flexible Spending Account (FSA) z przeznaczeniem na wydatki medyczne. Umożliwia ono pracownikowi przenoszenie części wypłaty na nieopodatkowany fundusz na pokrycie kwalifikowanych wydatków na opiekę zdrowotną, takich jak wydatki podlegające odliczeniu od podatków, współubezpieczenie, wydatki stomatologiczne czy okulistyczne.

Konto zmiennych wpłat i wydatków na opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu (Dependent Care Flexible Spending Account)

Pracownicy mogą oszczędzać nieopodatkowane kwoty z każdej wypłaty na kwalifikowaną opiekę dzienną i wydatki na opiekę nad osobami w podeszłym wieku.

Płatne dni wolne od pracy (PTO)

Firma Mate dąży do zapewnienia wszystkim członkom zespołu zrównoważonego i satysfakcjonującego życia, łącznie z czasem wolnym spędzanym w gronie przyjaciół i rodziny. Liczba PTO narasta zależnie od okresu zatrudnienia, zajmowanego stanowiska i liczby przepracowanych godzin.

Programy zwrotu czesnego firmy Mate

Firma Mate ceni środowisko pracy, które wzmacnia rozwój indywidualny pracowników, umożliwiając im realizację własnych celów i celów firmy. Plan wspierania edukacji (Educational Assistance Plan) firmy Mate zapewnia wsparcie edukacji związanej z zatrudnieniem, świadczonej przez akredytowane instytucje, do kwoty 5250 USD rocznie.

Inne świadczenia

 • Czysty, klimatyzowany warsztat
 • Bezpłatne coroczne badania słuchu
 • Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
 • Przyjęcia na wolnym powietrzu w uznaniu zasług pracowników
 • Przyjęcia na wolnym powietrzu w uznaniu zasług pracowników
 • Zimowe przyjęcie dla pracowników
 • Prezent na Święto Dziękczynienia
 • Wynagrodzenie dla członków ławy przysięgłych
 • Zasiłek pogrzebowy
 • Podarunki dla nowych pracowników
 • Program pomocy dla pracowników
 • Kodeks ubioru swobodnego
 • Bilety konsygnacyjne
 • Zniżki dla członków MERSC