Kalibrační systém Mate Pilot™


Overview

Kalibrační systém Mate Pilot™ je nejpřesnějším dostupným systémem pro koncentrické a úhlové seřízení vysekávaček typu thick turret. Pracuje ve dvou módech.

  • Ověřovací mód — Potvrdí přesné soustředné a úhlové seřízení, aby mohla být udržena vysoká kvalita výroby a dlouhá životnost nástroje.
  • Seřizovací mód — Obnoví soustředné a úhlové seřízení každé stanice se stejnou nebo lepší přesnostní než měl stroj na začátku své životnosti.

Mate Pilot™ je jednoduše nejlepší dostupný systém.

Je přesný:

Každý kalibrační nástroj je vyroben z jednoho kusu vysoce kvalitní nástrojové oceli. Spodní a horní půlka jsou od sebe odděleny až na konci výrobního cyklu, před instalací vnitřních součastí. Tento postup eliminuje nebezpeční kumulativních ochylek, které by mohly ovlivnit přesnost funkcí konečného produktu.

Snadno se používá:

Instalujte obě dvě půlky kalibračního nástroje do stanice, která má být seřízena. Otočte hlavou tak, aby byla stanice pod beranem stroje. Použijte integrovaný stavěcí držák k přitažení obou částí kalibračního nástroje k sobě.
Tvary dvou polovin seřizovacího nástroje do sebe zapadají. Díky tomu donutí uvolněnou sestavu držáku matrice posunout se zpět do správné soustředné a úhlové pozice relativně vůči horní sestavě.

Tříbarevná světla indikují správné seřízení

pilot_alignment_01 Červená – není seřízeno.
pilot_alignment_02 Žlutá – úhly a soustřednost jsou seřízeny v toleranci 0,030 mm
pilot_alignment_03 Zelená – úhly a soustřednost jsou seřízeny v toleranci 0,008 mm – doporučujeme pro vsekávání materiálů o tloušťce 1,2 mm a méně.

Je komplexní:

Kalibrační systém Mate Pilot je dostupný pro všech pět stanic typu thick turret a také pro stanice Finn-Power Multi-Tool. Lze objednat jako set buď pro vysekávačky Amada, nebo Finn-Power.

V patentním řízení.