Rozcinanie


W procesie rozcinania narzędzie powinno wycinać materiał pewnie i dokładnie, równocześnie pokonując różne obciążenia boczne. Podczas rozdzielania arkusza pewna część stempla nakłada się w każdym uderzeniu, co powoduje częściową utratę oporu blachy w tym miejscu.  W efekcie stempel podejmuje próbę i przesuwa się w kierunku przestrzeni, w której nie ma materiału. Im większy obszar, w którym nie ma materiału, tym większe obciążenie boczne na stemplu. W ekstremalnych przypadkach, przy niewielkiej grubości arkusza, materiał może być nawet zaginany do matrycy zamiast pękać i odpadać. Każdy z tych problemów może obniżać jakość arkusza.