Nibbling


Narzędzie z promieniem poczwórnym do stacji z automatycznym indeksowaniem

Narzędzie z promieniem poczwórnym wycina duże otwory o gładkich krawędziach i przy znacznie mniejszej liczbie uderzeń niż w przypadku używania okrągłego stempla wycinającego.  W efekcie narzędzie z promieniem poczwórnym wprowadza stempel 8, 12, 16 i 20-calowy do pojedynczej stacji 2-calowej. Wycina ono nawet większe otwory, ale kiedy rozmiar otworu przekracza promień narzędzia, zaczyna się pojawiać pofałdowanie.  Patrz „Uwaga o programowaniu” poniżej z informacjami o programowaniu narzędzia w stacjach z automatycznym indeksowaniem.  Zalecane jest całkowicie prowadzone oprzyrządowanie, ponieważ pozytywne działanie prowadzące zapewnia punkt podparcia potrzebny do wycinania, a zdzierak pewnie zaciska arkusz, aby zapobiec ruchowi bocznemu.

Podczas zamawiania należy określić model maszyny, stację, maksymalny wymiar narzędzia, promienie, grubość i typ materiału.

Nibbling_quad_maxAngleNibbling_quad

Promień wewnętrzny/zewnętrzny

W przypadku tego narzędzia nie musisz zatrzymywać maszyny, aby usunąć odpad w przypadku nadmiernie dużego otworu, ani wykrojki, jeśli zachowujesz odpad. Małe, precyzyjne zakładki utrzymują odpady i wykrojki nienaruszone w trakcie wykrawania, ale umożliwiają im odpadanie od siebie nawzajem poza maszyną. Precyzyjna zakładka jest tworzona przez pozostawienie szczeliny 0,015 (0,40) między uderzeniami.

Duże promienie narzędzia powodują powstawanie odpadów lub wykrojek o gładszych krawędziach, wytwarzanych przy znacznie mniejszej liczbie uderzeń niż przy użyciu stempla ze zwykłym promieniem do wycinania otworów. Jedno narzędzie wykrawa odpady lub wykrojki dowolnej wielkości, odpowiednio do swojej konfiguracji, a najbardziej gładkie krawędzie są uzyskiwane wtedy, kiedy promień wykrojony i promień narzędzia są ze sobą zgodne.

To narzędzie jest przeznaczone do używania w stacjach z automatycznym indeksowaniem. Promień wewnętrzny musi być większy niż promień zewnętrzny. To narzędzie może być programowane do wycinania otworów przy zatrzymaniu odpadów lub części w arkuszu, ale z możliwością ich łatwego oddzielenia od prasy.

Nibbling_Saving_LargeDiameterSlugNibbling_Punching_LargeDiameterHole

Nibbling_I_ORadiusToolNibbling_rectangle