Zaokrąglanie narożników


4-kierunkowe zaokrąglenie narożnika

4-kierunkowe narzędzie do zaokrąglania narożników może zaokrąglać wszystkie cztery narożniki detalu bez rotacji oprzyrządowania. Oprzyrządowanie całkowicie prowadzone jest zalecane ponieważ pozytywne działanie prowadzące wspiera stempel, aby pięty nie były potrzebne, niezależnie od tego, czy wykonuje się wykrawanie pośrodku arkusza czy wzdłuż jego krawędzi.

4-way

9-kierunkowe zaokrąglenie narożnika

Pojedyncze 9-kierunkowe narzędzie do zaokrąglania narożników zapewnia dziewięć zewnętrznych popularnych promieni o wartościach od 1/2 do 1/16 cala. Programowanie automatycznej indeksacji wybiera i obraca żądany promień, aby zaokrąglić wszystkie narożniki detalu. Całkowicie prowadzone oprzyrządowanie jest zalecane, ponieważ pozytywne działanie prowadzące jest ważne do wsparcia, kiedy nie jest wykorzystywana więcej niż jedna strona wykrojnika w tym samym czasie.

Podając indywidualny promień prześlij schemat narysowany w wyżej zaprezentowany sposób. Aby zapewnić odpowiednie zaokrąglanie narożników, każdy promień powinien zawierać co najmniej 90o łuku (1/4 okręgu). Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości narzędzia „Nosy” między głębokimi promieniami lub grupami promieni powinny mieć wartość co najmniej 0,188 (4,7), jak pokazano powyżej. Może być wykorzystywana dowolna liczba promieni, które będą pasować na narzędzia – czynnikami ograniczającymi są rozmiar i wytrzymałość narzędzia.

9-way 9-way_radii