Stemple prowadzone


Wąskie stemple wymagają prowadzenia

Stemple węższe od grubości materiału są podatne na siły boczne, które wyginają wierzchołek. Powoduje to powstanie bardzo małego luzu między stemplem i matrycą po stronie, w którą ugina się stempel, a stempel szybko ulega stępieniu.   W przypadku dużej nieprawidłowości używania stempel wygina się dostatecznie silnie, by ścinać matrycę, co skutkuje uszkodzeniem obu narzędzi.  Zalecamy, by nigdy nie wycinać pasma węższego niż 2-1/2 x grubość materiału.

Nawet podczas normalnej pracy dobrze jest podpierać wąskie stemple na wierzchołku.  Całkowicie prowadzony podzespół firmy Mate zapewnia takie podparcie z małym luzem między zdzierakiem i stemplem.  Zdzierak zaciska materiał przy matrycy w trakcie całej roboczej części suwu, aby zapewnić podparcie stempla tak blisko wierzchołka, jak to tylko fizycznie możliwe.

Firma Mate z pełnym przekonaniem zaleca całkowicie prowadzone podzespoły do wszelkich zastosowań z wykorzystaniem wąskich stempli.  Jakość produkcji konsekwentnie się poprawia, a narzędzia są co najmniej trzy razy bardziej trwałe niż bez prowadzenia.

Fully_Guide