Wykrawanie różnych materiałów


Wykrawanie grubego materiału – powyżej 0,157(4,00)

 • Używaj ostrych stempli i matryc – ostrz je, kiedy promień krawędzi tnącej ma wartość 0,003 – 0,005 (0,07 – 0,13) – prawidłowe ostrzenie jest niezwykle ważne
 • Luz 25–30% grubości materiału (zob. tabelę luzów matrycy)
 • Zbieżność roboczej części stempla w kierunku chwytu na stemplach o podwyższonej wytrzymałości
 • Stempel do grubości ma 1:1 (minimum)
 • Minimalny rozmiar stempla wynosi 0,250(6,40)
 • promień 0,020(0,50) na wszystkich narożnikach stempla
 • Często sprawdzaj narzędzia pod kątem zużycia
 • Smaruj blachę, stempel i prowadnicę
 • Uruchom maszynę w cyklu wolnym
 • Należy szczególnie uważać, by NIE przekraczać maksymalnego nacisku prasy (w tonach) podczas wykrawania dużych kształtów – dla uzyskania najlepszych wyników należy używać 80% nacisku prasy.
 • Uderzanie mostkowe jest zalecane – zapewni zrównoważone obciążenie na stemplu
 • Wycinanie NIE jest zalecane – jeśli musisz wycinać, użyj 70% minimalnej długości stempla – NIE wycinaj całą szerokością stempla
 • Zalecane oprzyrządowanie o podwyższonej wytrzymałości – (dostępne 114 Style i ULTRA TEC®)
 • Używaj stempli powlekanych Maxima™
 • Używaj specjalnego stempla ścinającego (stemple ścinające są najlepsze do minimalizowania nacisku podczas wykrawania).  Korzyści z używania stempla ścinającego:
  • Zmniejszony nacisk
  • Redukcja hałasu
  • Kontrola odpadu
  • Zmniejszone siły wykrawania
  • Udoskonalone zdzieranie

Zalety oprzyrządowania o podwyższonej wytrzymałości

 • 1º zbieżności roboczej części stempli w kierunku chwytu (na stronę)
 • Konstrukcja matrycy SLUG FREE® o podwyższonej wytrzymałości
 • Sprężyny o podwyższonej wytrzymałości (kanister ULTRA TEC®)
 • Ścinanie daszkowe – D station i większa (114) – B station i większa (ULTRA TEC)
 • Promień na wszystkich narożnikach 90º dla poprawienia wytrzymałości
 • Najwyższej jakości stal narzędziowa M2 (stemple ULTRA TEC)
 • Szybka regulacja długości (ULTRA TEC)•
 • Szybka wymiana narzędzi (ULTRA TEC)
 • Opcja powłoki Maxima™ (tylko stemple M2 ULTRA TEC)

Wykrawanie cienkiego materiału – mniej niż 0,020(0,50)

 • Używaj ostrych stempli i matryc
 • Używaj odpowiedniego luzu matrycy
 • Używaj matryc Slug Free Light
 • Sprawdź prawidłowość wyrównania narzędzia
 • Użyj specjalnej tolerancji punktowej dla stempla i zdzieraka
 • Użyj prawidłowej penetracji matrycy
 • Użyj prowadnic w dobrym stanie
 • Użyj całkowicie prowadzonych stempli
 • Rozmagnesuj oprzyrządowanie po ostrzeniu, aby pomóc w zapobieganiu podciągania odpadu
 • Użyj stempli z powłoką Maxima™ lub obróbką azotkową
 • Unikaj używania adapterów matrycy
 • Użyj matryc SLUG FREE® do zmniejszenia podciągania odpadu (matryce SLUG FREE)
 • Używaj wyrzutników odpadu do cienkich materiałów
 • W miarę możliwości unikaj używania adapterów stacji
 • Używaj krótszych narzędzi rozcinających

Wykrawanie materiałów niemetalicznych

 • Używaj ostrych stempli i matryc
 • Zmniejszaj luz matrycy o 5% – 8%
 • Uruchom maszynę w cyklu wolnym
 • Smaruj twardy plastik, jeśli jest to możliwe
 • Używaj stempli powlekanych Maxima™
 • Jeśli występują ślady obróbcze, używaj uretanowych nakładek
 • Podpieraj cienki materiał, kiedy jest to tylko możliwe