Formowanie


Spójna wysokość formy wymaga kontroli nad suwem

Spójne i precyzyjne formowania wymaga analizy dynamiki suwu prasy wykrojnikowej. Kiedy górna jednostka styka się z materiałem, do akcji wkracza siła kilku ton. Przykładając tę siłę, rama prasy wykrojnikowej wykazuje tendencję do lekkiego przesunięcia się w przeciwnym kierunku; aby zapewnić większy „rozziew” dla zwiększenia wysokości uderzenia. Kiedy stempel wycina materiał, siła wykrawania gwałtownie się zmniejsza, a rama odskakuje z powrotem do położenia wyjściowego. Powoduje to, że górna jednostka zostaje wyrzucona do dolnej jednostki.

Ten ruch wyrzucania występuje w typowym przypadku przed operacją formowania. Jeśli ten ruch nie jest kontrolowany, formowanie jest wykonywane przez odbicie ramy prasy do tyłu z bardzo małą kontrolą nad dokładnością głębokości.

Spłaszczanie górnej powierzchni wytłoczeń

Połączenie właściwości materiału i proporcji wytłaczania może sprawiać, że płaska górna powierzchnia wytłoczenia wygnie się łukowato po uformowaniu. Jeśli sklepiony kształt wytłoczenia jest nieakceptowalny, wstępne wykrojenie otworu w górnej powierzchni sklepienia spowoduje usunięcie znacznej części naprężenia, które powoduje łukowate wygięcie materiału. Kształt pozostanie bardziej płaski na całej górnej powierzchni.

Domed_Effect

Formowanie w dół na końcu

Podczas używania narzędzi formujących operacje formowania w dół są zasadniczo unikane, ponieważ zajmują one tak dużo przestrzeni pionowej, a wszelkie dodatkowe operacje wykazują tendencję do spłaszczania lub wyginania blachy. Mogą one także spadać do matryc, ulegać uchwyceniu i wyciągać uchwyty robocze. Jeśli jednak operacja formowania w dół jest jedynym rozwiązanej dla konkretnego detalu, należy ją wykonywać jako ostatnią operację na blasze.

TTFRMDWN1

 

Formuj uniesione wyoblenia w dowolnej konfiguracji

Dzięki narzędziu do wytłaczania wyobleń firmy Mate możesz wznosić wytłoczone wyoblenia praktycznie w dowolnej konfiguracji, która pasuje do blachy. To narzędzie wykonuje formowanie w odstępach 0,030(0,8) do wysokości 0,250(6,4) w materiałach o grubości 0,075(1,9) i cieńszych. Może być ono wykorzystywane do formowania linii prostych lub zakrzywionych.

formedbeads

Rozpocznij ciągłe żaluzje w środku

Narzędzie ciągłe do żaluzji jest teraz zaprojektowane do wytwarzania żaluzji o gładkich krawędziach i płaskim wierzchołku przy przestrzeganiu zalecanych procedur. Rozpocznij w środku i formuj do jednego boku, a następnie do drugiego w odstępach 0,030(0,8). W razie potrzeby dokończ proces przez ponowne podgrzanie środka dla zapewnienia optymalnej płaskości.

TTCNTLVR1

Jeśli Twoje elementy wyciskane ze stali nierdzewnej są zniekształcone…

Nałóż dobry smar do formowania na materiał przed wykonaniem wyciskania. Dzięki temu materiał nie tylko lepiej wychodzi z formy, ale gładko ślizga się po powierzchni matrycy podczas formowania. Zapewnia to lepszą możliwość rozłożenia sił wyginających i rozciągających w materiale, co zapobiega zniekształceniu w uformowanej ścianie i rozerwaniu w nasadzie elementy wyciskanego.

StainlessExtr

Rozrywanie lub rozcinanie nadmierne naprężonych form metalowych

Zmniejszaj naprężenia przez umieszczenie formy na blasze w taki sposób, aby ziarno przebiegało prostopadle do formy. Narożniki wysokich żaluzji, wysokie wyciskania, kompleks przekłuwająco-formujący oraz prowadnice kartowe są zwykle wrażliwe na ten efekt. Nałożenie dużej ilości smaru do formowania jest zalecane także w celu umożliwienia swobodniejszego poślizgu metalu po powierzchni formującej narzędzia, szczególnie w stali nierdzewnej.