Wyrównanie uchwytu rewolwerowego

Poprawiony czas pracy maszyny i jakość produktu dzięki wyrównanym uchwytom rewolwerowym


Problem:

Maksymalizacja czasu pracy maszyny w operacji wytwarzania wyrobów z blach to zwykle kwestia wykonania serii małych kroków, a nie jednego dużego skoku. W ciągu kilku ostatnich lat firma Mate konsultowała się z wieloma klientami w celu ustalenia sposobów maksymalizacji czasu pracy. Chociaż pierwszym krokiem udanego wykrawania jest zwrócenie szczególnej uwagi na jakość i cechy wykrawanych części, firma Mate odkryła, że nieprawidłowe wyrównanie jest główną przyczyną skrócenia czasu pracy i znacznego zmniejszenia żywotności narzędzia.
Pilot Calibration

Optymalna jakość detalu oraz zwiększona żywotność maszyny i narzędzia są uzyskiwane przy precyzyjnym wyrównaniu górnego i dolnego uchwytu rewolwerowego prasy wykrojnikowej. Nowe uchwyty rewolwerowe są wyrównywane przez techników zakładowych i weryfikowane w trakcie montażu. Po użyciu uchwyty rewolwerowe często wymagają pewnej korekty wyrównania. Czas pracy prasy będzie zwiększony, jeśli zostanie zachowane dokładne wyrównanie stacji. Wyrównanie zapewnia wejście stempla do środka matrycy, co skutkuje równomiernym luzem matrycy wokół krawędzi tnącej, optymalną żywotnością narzędzia i wyższą jakością części.

Rozwiązanie proponowane przez firmę Mate:

Wyróżnia się dwa typy wyrównania – koncentryczne i kątowe.

  • Wyrównanie koncentryczne oznacza, że linia środkowa uchwytu górnego narzędzia jest w jednej linii z uchwytem dolnej matrycy.
  • Wyrównanie kątowe oznacza, że krawędź stempla jest równoległa z krawędzią matrycy. the Turret

Narzędzia wyrównawcze powinny być używane, kiedy tylko pojawi się dowód na brak wyrównania. Narzędzia wyrównawcze odświeżają precyzyjną orientację górnego i dolnego narzędzia, umożliwiając stemplowi wejście do środka matrycy. Jeśli jest to możliwe, wyrównuj stację w ramach okresowych czynności konserwacji prewencyjnej, aby zapobiec niskiej jakości części i uszkodzenia narzędzi.

System kalibracji Mate Pilot™

Jednym z takich narzędzi wyrównawczych jest system kalibracyjny Pilot firmy Mate, który zapewnia precyzyjne koncentryczne i kątowe wyrównanie pras wykrojnikowych Thick Turret. System kalibracyjny Pilot™ zapewnia prosty i dokładny sposób weryfikacji precyzji wyrównania stacji prasy wykrojnikowej i wykonywania wyrównania stacji w razie potrzeby.