Zachowuj małe formy z zagłębionymi narzędziami do wykrojek

Biuletyn rozwiązań


Problem:

Części z blach metalowych często zawierają małe formy, takie jak zakładki lub wytłoczenia. Te formy są często tworzone przed wykrojeniem otworu w części lub wykonaniem wykrojki z blachy metalowej. Jak możesz wykonać operację tworzenia wykrojki bez deformowania lub niszczenia tych małych form w wykończonej części?

Rozwiązanie proponowane przez firmę Mate:

Indywidualnie zaprojektowane oprzyrządowanie z zagłębieniami umożliwi włączenie tych wstępnie wykonanych form do części, ostatecznie zapobiegając wszelkim uszkodzeniom tych form. Te małe formy mogą być umieszczone bezpośrednio w blasze metalowej przed wykonaniem części w postaci wykrojki. Umożliwia to obrabianie małych form a prasie wykrojnikowej, bez stosowania operacji wtórnej, takiej jak użycie prasy krawędziowej. Wprowadzenie zagłębienia w oprzyrządowaniu umożliwia formom wchodzenie w zagłębiony obszar narzędzia w trakcie wykonywania uderzenia związanego z wytwarzaniem wykrojki. Zapobiega to uszkodzeniu lub zmiażdżeniu form w trakcie operacji wykonywania wykrojki. Można wykonywać zagłębienia na dużych powierzchniach, dostosowane do form wielokrotnych dla danej części lub obszaru specyficznego dla konkretnej formy.snap_lock_blank

Poniższe zalecenia pomogą w wykonywaniu dobrej jakości wykrojek:

  • Poinformuj swojego Przedstawiciela ds. Obsługi Klientów Firmy Mate, że oprzyrządowanie ma być używane do wykonywania wykrojek.
  • Odpad jest produktem końcowym i należy o tym pamiętać przy zamawianiu oprzyrządowania.
  • Matryca (łącznie z luzem) powinna być w rozmiarze części. Następnie zostaną wyliczone wymiary stempla w oparciu o rozmiar matrycy.
  • Zmniejsz luz matrycy o 5% (Specjalista ds. Zastosowań Firmy Mate może Ci pomóc w wyliczeniach opartych na typie i grubości materiału). Zmniejszony luz matrycy pomaga zwiększyć strefę błyszczącą oraz zminimalizować różnicę wymiarową między górną i dolną stroną wykrojki.
  • Dostarcz firmie Mate dokładny rysunek referencyjny części. Do najważniejszych informacji będą należeć: wysokość form, a także długość, szerokość i lokalizacja ostatecznej części.
  • Używaj wyłącznie ostrych stempli i matryc. Zwiększy to prostą lub błyszczącą część wykrojki, aby zapewnić prostsze ściany na żądanych częściach.
  • Stemple powinny mieć płaską powierzchnię, jeśli jest to możliwe.
  • Używaj matryc o prostej zbieżności.
  • Często sprawdzaj narzędzia pod kątem zużycia. Zmniejszone luzy matrycy wiążą się z koniecznością częstego wykonywania inspekcji i ostrzenia.