Szybkie procesy dzięki narzędziom z promieniem poczwórnym

Biuletyn rozwiązań


corner-rounding-B

Problem

Części o zaokrąglonych krawędziach są często wykorzystywane w produkcji wyrobów z blach metalowych. Zapewniają one nie tyko bardziej wykończony wygląd, ale zaokrąglone krawędzie eliminują także ostre, zaostrzone narożniki, które mogłyby powodować uraz w trakcie zdejmowania albo uszkodzenie komponentów wewnętrznych lub drutów. Bardzo często producenci wyrobów z blach używają specjalnych narzędzi, które także wymagają używania stacji indeksującej. Niektóre operacje mogą tego wymagać, ale jest często niezauważane narzędzie, które może skrócić czas obróbki, zredukować koszty i zmniejszyć zużycie maszyny: narzędzie z promieniem poczwórnym.

Rozwiązanie proponowane przez firmę Mate

Narzędzie z promieniem 4-kierunkowym umożliwia producentom wyrobów z blach uzyskanie promieni narożników za zaledwie jednym uderzeniem zamiast wycinania bądź używania narzędzia specjalnego. Ponieważ może ono uderzać wszystkie narożniki równocześnie, narzędzie z promieniem 4-kierunkowym nie wymaga stacji indeksującej. Narzędzie z promieniem 4-kierunkowym może pasować do pojedynczej stacji lub narzędzia wielokrotnego. Projektując je tak, by pasowało do szerokości narzędzia rozcinającego, producenci elementów z blach mogą także łączyć narzędzie z promieniem 4-kierunkowym z operacjami rozdzielania, aby dodatkowo usprawnić proces produkcyjny.

W zastosowaniu z ciągłym rozdzielaniem narzędzia z promieniem 4-kierunkowym wykorzystuje jedno pionowe uderzenie między częściami, aby osiągnąć gniazdo bliżej maksymalnego zakresu. Narzędzie z promieniem 4-kierunkowym może także pomóc w maksymalizacji zakresu blach i ograniczaniu zużycia maszyny. Jeśli na przykład masz arkusz ze 100 częściami (10 rzędów na 10 kolumn), to możesz wykrawać narożniki przy użyciu 121 uderzeń za pomocą jednego narzędzia zamiast wykonywać 400 uderzeń specjalnym narzędziem w stacji indeksującej.

Shake-and-break” to popularna nazwa tej łatwej metody oddzielania wielu części od arkusza materiału. Ta metoda jest oparta na niewielkich, wzajemnie powiązanych zakładkach między częściami, utworzonych przez programowanie odstępów stempla ścinającego lub rozcinającego. Te zakładki utrzymują blachę i części w taki sposób, aby były nienaruszone w trakcie ich wykrawania, a łatwe do oddzielenia od maszyny. Wszelkie części, które nie odpadają po potrząśnięciu arkuszem, są szybko wykręcane ręcznie. Projektując 4-kierunkowy promień z mikrołączeniowymi końcami i łącząc go z wykrojnikiem rozcinającym z mikrołączeniowymi końcami, możesz uzyskać rozwiązanie „shake-and-break” z zaokrąglonymi narożnikami. Co więcej, możesz je sparować z narzędziem EasySnap™ firmy Mate dla łatwego usuwania części ze szkieletu.