Oddzielanie części od materiału: Square ShearButton™

Biuletyn rozwiązań


Problem:

Mikrołączenia („shake and break”) są tradycyjną metodą używaną prze producentów wyrobów z blach do rozdzielania wielu części od blachy metalowej. Ta tradycyjna metoda mikrołączenia jest oparta na umieszczaniu niewielkich, wzajemnie powiązanych zakładek między częściami przez programowanie odstępów stempla rozcinającego, aby pozostawić materiał niewykrojony.

Jednak mikrołączenia pozostawiają zadziory na krawędzi, które, jeśli nie zostaną usunięte, mogą zakłócać inne późniejsze operacje, takie jak gięcie. Nieusunięte zadziory mogą być także przyczyną ciężkiego urazu. W przypadku grubszych materiałów mikrołączenia nie zawsze są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać część podczas wykrawania.  Jeśli rozmiar mikrołączenia zostanie zwiększony, to występuje tendencja do pozostawiania jeszcze większego zadzioru na części. Co zatem możesz zrobić, jeśli wykrawasz grubsze materiały?
Square_ShearButton_After

Rozwiązanie proponowane przez firmę Mate:

Narzędzie Square ShearButton™ (prawe) jest częścią systemu utrzymywania dla grubszych materiałów. Narzędzie Square ShearButton, dostępne do formowania w górę i formowania w dół, umożliwia producentom wyrobów z blach odrywanie wycinanych komponentów od blachy metalowej. Jest to całkiem podobne do okrągłego półścinania, tyle że kwadratowe. Korzyść z formowania w dół polega na tym, że po usunięciu zakładki jakość krawędzi jest bardzo podobna do jakości wykrojonej krawędzi.

Narzędzie Square ShearButton może być wykorzystywane z wieloma różnymi typami materiałów, łącznie ze stalą narzędziową, aluminium, stalą zimno walcowaną itd. Głębokość i wysokość można regulować odpowiednio do zastosowania zamierzonego przez użytkownika.

Kiedy używać Square ShearButton:

  • Zagnieżdżanie części w dużym arkuszu (fotografia powyżej, po prawej).
  • Bardzo duże lub ciężkie części z minimalnymi mikrołączeniami. Te zakładki są znacznie bardzie wytrzymałe niż tradycyjne mikrołączenie i dlatego nie potrzeba ich tak wiele.
  • Zaokrąglone narożniki części, w których mikrołączenie narożnika nie jest możliwe.