Efektywne znakowanie komponentów

Efektywne znakowanie i identyfikacja komponentów dzięki Easymark™


Problem

Czy Twoje procesy dodatkowe są wyraźnie komunikowane? Czy chcesz je udoskonalić?  Jeśli procesy produkcyjne są często wykonywane w wielu lokalizacjach, wyraźna komunikacja jest kluczowa dla zapewnienia dokładności kolejnego procesu w sekwencji. Aby zminimalizować możliwość popełnienia błędu, komponenty powinny być znakowane zanim zostaną przemieszczone do kolejnego procesu w celu ułatwienia identyfikacji.  W typowych przypadkach stosowane jest tradycyjne znakowanie. Jest to efektywny sposób, ale tradycyjne znakowanie może się wiązać usunięciem materiału lub uszkodzeniem detalu.

Rozwiązanie proponowane przez firmę Mate

Zdeterminowane do znalezienia lepszego sposobu znakowania komponentów, firmy Mate Precision Technologies i Finn-Power zainicjowały projekt rozwojowy systemu znakowania części opartego na uchwycie rewolwerowym. W efekcie uzyskano narzędzie EasyMark™ 5-w-1, które zapewnia użytkownikom możliwość znakowania pięciu części przy użyciu tej samej prowadnicy A-Station i kanistra:

 1. InkMarker™: wykonuj napisy na blasze metalowej przy użyciu specjalnego markera, który nie wysycha co najmniej przez dwa tygodnie. Dzięki narzędziu InkMarker część nie zostaje uszkodzona, a znakowanie nie zostaje starte dopóki jest potrzebne. Co więcej, specjalnie zaprojektowany marker nie wysycha przez ponad dwa tygodnie przy zdjętej zatyczce!
 2. Sheetmarker™:  Opisuj lub wytrawiaj powierzchnie blach metalowych przy użyciu jednego lub dwóch wkładów diamentowych (120 lub 150 stopni), aby uzyskać bardziej trwałe znakowanie.
 3. Przecinak folii/taśmy: przecinaj folię ochronną za pomocą mosiężnego wkładu, aby wystawiać zlokalizowane obszary bez uszkadzania głębiej położonego materiału
 4. Punkt środkowy w dół: wykorzystuje wkład węglikowy w powiązaniu z kontrolą głębokości maszyny
 5. Szybkie znakowanie z matrycą kropkową:  wykonuj znakowanie z matrycą kropkową przy użyciu wkładu z węglików  Steruj głębokością suwu w dół, aby zmieniać znakowanie. Znakowania z matrycą kropkową mogą być widoczne po operacjach malowania.

Udoskonalona komunikacja zostałaby osiągnięta dzięki użyciu pomocy wizualnych tworzonych przez EasyMark. Używanie jednej lub wszystkich jego możliwości mogłoby ograniczyć późniejsze operacje i/lub pracę papierkową w samym uchwycie rewolwerowym. EasyMark może tworzyć zarówno znakowanie trwałe (trasowanie, matryca kropkowa) i nietrwałe (marker). Ewentualne ograniczenie ilości złomu może być osiągnięte przez prawidłową identyfikację komponentów i/lub kroków.

Dzięki EasyMark różnorodność Twoich możliwości znakowania jest niemal nieograniczona

 • Numery zleceń
 • Numery wersji
 • Identyfikuj lokalizacje etykiet lub uszczelek, aby uzyskiwać spójne wyniki bez osprzętu
 • Numery części
 • Numery seryjne
 • Długości spawu, typy i lokalizacje z symbolami, w razie potrzeby
 • Kody daty
 • Lokalizacje i symbole śruby masy
 • Proste instrukcje procesowe dotyczące sprzętu, wyginania, malowania itd.
 • Używaj w połączeniu z pisemnymi instrukcjami
 • Lokalizacje, odległość i kierunek linii cięcia
 • Twórz kreatywne znaki lub desenie („Witamy gości” z grafiką…)
 • Identyfikacja obszaru usuwania materiału
 • Ostrzeżenia dotyczące szczególnych sytuacji
 • Rozmiar, lokalizacja i kierunek sprzętu wkładu (np. „M4-up”)

Przykładowe sposoby rzeczywistego używania Easymark przez klientów

 • Znakowanie wszystkich ich linii gięcia, ponieważ nie polegają na tylnej szczelinie, kiedy wykorzystują dwie osoby na prasie krawędziowej.
 • Trasowanie linii do ścinania części w dół po ich przejściu przez prasę krawędziową, aby wyeliminować konieczność użycia materiału zapasowego na kołnierzu.
 • Oznacza wszystkie części numerami serii lub zadania dla umożliwienia śledzenia, jeśli ta sama część jest używana na różnych liniach montażowych.
 • Używane celowo na malowanych proszkowo częściach, ponieważ znacznik będzie przebijać przez farbę, zapewniając możliwość identyfikacji części wychodzących z linii lakierniczej.
 • Zaznacz linie, które pomogą w trakcie cięcia plazmowego.