Narzędzie do zawiasów

Biuletyn rozwiązań


Problem:

Zawiasy, czyli bardziej złożona forma, mogą być przetwarzane w prasie wykrojnikowej. Przy dzisiejszej technologii maszynowej – prasy wykrojnikowe ze sterowaniem suwem – nie muszą już stanowić problemu produkcyjnego. Używając narzędzia do zawiasów na prasie z uchwytem rewolwerowym producenci wyrobów z blach mogą wykrawać wiele typów pętli zawiasów o różnej długości i średnicy. Obudowy z blach i podobne szafki, które wymagają zawiasów, mogą być wytwarzane ze zintegrowanymi pierścieniami zawiasów.

Hinge Tool

Rozwiązanie proponowane przez firmę Mate:

Formowanie prawidłowego zawiasu na prasie wykrojnikowej to proces, który zwykle wymaga zastosowania dwóch narzędzi do formowania, Narzędzia formującego 1 i Narzędzia formującego 2 (określanego także jako „narzędzie do pierścieni zawiasów”) oraz trzech suwów formowania. Te narzędzia formujące stanowią uzupełnienie standardowych narzędzi wykrawających, używanych do tworzenia zakładek do formowania.

  • Po wykrojeniu zakładek w blasze, która ma być formowana, Narzędzie formujące 1 jest wykorzystywane do wykonania 2 pierwszych suwów formowania.  To pierwsze formowanie wytwarza krawędź wiodącą zakładki.
    Hinge tools
  • Drugi suw formowania jest dodawany do wszystkich zakładek, które mają być formowane. Ten suw formowania wygina zakładkę do góry w celu uzyskania zaprojektowanego kąta. Sprężynowany podzespół dolny, lub matryca, wypycha blachę z dolnego wkładu zanim blacha przejdzie do kolejnego miejsca formowania.
  • W ostatecznym suwie formowania wykorzystuje się Narzędzie formujące 2, czyli „narzędzie do pierścieni zawiasów”, które wygina zakładkę, formując zawias. To narzędzie także zawiera sprężynowany podzespół dolny, aby unosić materiał z dolnego wkładu przed przesunięciem się do kolejnego miejsca formowania.

Do korzyści z formowania zawiasów na prasie wykrojnikowej należą:Hinge parts

  • Wyeliminowanie operacji wtórnych w celu połączenia komponentów zawiasu
  • Oddzielne operacje składania zawiasów, elementów mocujących, spawów punktowych i inne operacje montażowe zostają wyeliminowane
  • Eliminuje koszt specjalistycznej prasy krawędziowej lub oprzyrządowania do stemplowania, niezbędnego do wykonania form zawiasów.
  • Zapewnia większą dokładność w porównaniu z bardziej manualnymi operacjami wtórnymi.