Zalecenia dotyczące zastosowań specjalnych


Od 1962 roku firma Mate opracowała wiele rozwiązań w zakresie wycinania i formowania. Poniższe najlepsze praktyki zostały opracowane, aby Ci pomóc w poprawieniu efektywności operacji wytwarzania wyrobów z blachy. Pamiętaj, by regularnie sprawdzać, czy nie zostały zaktualizowane.


Matryca wspornikowa

Wspornik to niepodparta część matrycy. Pomyśl o kształcie „U”. Język jest niepodparty, co może powodować powstanie linii osłabienia w matrycy. (Zob. ilustrację). Z reguły kształt matrycy zawiera wspornik, kiedy obwód wokół tego elementu jest szerszy od niego o więcej niż 2,5 x.

Cantilever_Die

Jest kilka różnych sposobów na wyprodukowanie tego kształtu, w tym między innymi:

 


Oddzielanie otworów klastrowych – wkład w stylu okrągłym

Round Hole Spacing

Odstęp między otworami w narzędziu klastrowym w stylu wkładu jest ograniczony przez przestrzeń wymaganą przez głowicę stempla. Każdy otwór jest wykonywany przy użyciu wkładu. Każdy wkład ma zwężającą się głowicę. Te głowice nie mogą na siebie zachodzić. W pewnych okolicznościach firma Mate zaleca podwójne oddzielenie narzędzia klastrowego.

Cluster Double Space

 


 

Oddzielanie otworów klastrowych – wkład w stylu kształtowym

shaped cluster inserts

Odstęp między otworami w narzędziu klastrowym w stylu wkładu jest ograniczony przez przestrzeń wymaganą przez sprzęt wykorzystywany do przytrzymania wkładu. Każdy otwór jest wykonywany przy użyciu wkładu. Każdy wkład wymaga wkrętu mocującego. Łby wkrętów wkładu nie mogą na siebie zachodzić. W pewnych okolicznościach zalecalibyśmy podwójne oddzielenie narzędzia klastrowego.

shaped cluster double

 


Oddzielenie otworu klastrowego – szerokość sieci

Cluster double space

Odstęp między otworami w narzędziu klastrowym w stylu wkładu jest ograniczony przez szerokość sieci w matrycy.  Kiedy odstępy między otworami w żądanym wzorze są blisko narzędzia, to powstaną sieci, które zmniejszą wytrzymałość matrycy.  W tych okolicznościach firma Mate może zalecić podwójne oddzielenie tego narzędzia klastrowego.

 


Minimalna szerokość wytłoczenia kutego na zimno

Cold Forged Emboss Min Width

Minimalna zalecana szerokość dowolnego elementu lub przestrzeni między elementami nie powinna być mniejsza od grubości materiału.

 


Żaluzja ciągła – wygląd kosmetyczny

Louver

Louver inside end

Narzędzia z żaluzją ciągłą wymagają przesuwania materiału w krótkich krokach.  W trakcie takiego stopniowego ruchu materiał jest rozciągany, a następnie ściskany. Może to spowodować utwardzenie materiału i spowodować wyraźne znaki nakładania się.

 


Żaluzja ciągła – wygląd kosmetyczny

Countersink Depth

Żądana średnica wewnętrzna wymagałaby głębokości penetracji, która przekracza nasze zalecenie dla tego typu i tej grubości materiału. Aby zachować średnicę zewnętrzną i kąt, sugerujemy Ci zwiększenie średnicy wewnętrznej, aby ograniczyć żądaną głębokość penetracji. Jeśli zmiana średnicy wewnętrznej jest nieakceptowalna, chętnie zaoferujemy otwór pilotowy o kształcie nosa.

 


Kąt zbieżności

Firma Mate zaleca wprowadzenie kąta zbieżności o wartości minimalnej 5 stopni. Kąt zbieżności ułatwi wydostawanie się materiału z górnego podzespołu. Zalety to: zwiększona jakość formy, zwiększona jakość detalu i poprawione wydostawanie się materiału.

Draft Angle

 


Średnica wyciskania

Extrusion height

Średnica (wstępnego) wycięcia, która byłaby wymagana do tego wyciskania jest mniejsza niż zalecana przez nas dla określonego typu i grubości materiału. Może to skutkować pęknięciem matrycy i/lub wkładu. Sugerujemy Ci zwiększenie średnicy lub zmniejszenie grubości materiału.

 


Wysokość wyciskania

Extrusion Height

Maksymalna sugerowana wysokość jest 2-2,5 x większa od grubości materiału przy równoczesnym zapewnieniu, że żądane (wstępne) wycięcie będzie co najmniej równe 1 x grubości materiału. Jeśli wysokość formy przekracza to zalecenie, forma może zostać rozerwana. Zalecamy, by dla uzyskania optymalnych wyników zmniejszyć wysokość lub grubość materiału.

 


Maksymalna wysokość formy – formy zamknięte

emboss

 


Side Wall Angle– Closed Forms

emboss